Veekogu ääres selline ajaviide lubatud pole.

FOTO: Elmo Riig

Keskkonnainspektsioon tuletab puhkajatele ja loodusesse minejatele meelde, et veekogude kallastel on väljaspool teid autode, ATV-de, krossirataste ja muude mootorsõidukitega sõitmine keelatud.

Keelust üleastumisi esineb aasta läbi, kuid probleemid sagenevad kevadel ja suvel, kui inimesed suunduvad loodusesse puhkama ja vaba aega veetma.

Ranna või kalda kaitse nõuete rikkumise eest saab karistada rahatrahviga kuni 1200 eurot.

Tuleb teada, et looduskaitseseadusega on kõigile veekogudele kehtestatud piiranguvöönd, mille eesmärk on kaitsta rannal või kaldal leiduvaid looduskooslusi, sealhulgas taimestikku, linde ja loomi, ning säilitada puhkamisvõimalusi.

Piiranguvööndi laius sõltub veekogu suurusest. Läänemere ja meie suuremate järvede Peipsi, Pihkva, Lämmijärve ja Võrtsjärve piiranguvöönd on 200 meetrit, üle 10 hektari suurusel järvel või veehoidlal ning suurematel jõgedel on see 100 meetrit, väikestel veekogudel on kalda piiranguvööndi ulatus 50 meetrit.

Piiranguvööndis tohib sõita ainult selleks ettenähtud teedel. Erandiks on juhtumid, mis on seotud haljasala hooldustöödega tiheasustusalal, kalapüügiks vajaliku veesõiduki vette viimise või metsa- või põllumajandustöödega maatulundusmaal. Et tegemist on seadusega kehtestatud üldise nõudega, siis seda keeldu kõikide veekogude kallastele püstitatavate märkidega ei dubleerita.

Loodusesse puhkama minnes või matka planeerides tasub pisut eeltööd teha ja tutvuda looduskaitsenõuetega. Võimalik, et sõidusihiks olev koht asub kaitsealal, kus kehtivad kindlad reeglid ja piirangud. Eramaal liikumiseks on vaja maaomaniku luba.