Riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam

FOTO: Aivar Aotäht / Sakala

Esmaspäeval algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6772 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Homme kontrollitakse teadmisi eesti keeles teise keelena, sellele on end kirja pannud 2101 eksamitegijat.

Eesti keele riigieksam on kaheosaline ning sellega mõõdetakse lugemis- ja kirjutamisoskust. Eksamitöös on neli varianti, millest õpilane valib ühe. Lugemisosa ülesanded tuginevad tekstidele, mis esindavad ilukirjandust, publitsistikat ja populaarteadust. Kirjutamisosas tuleb eksaminandil luua 400-sõnaline arutlev kirjand ning see pealkirjastada. Eesti keele riigieksam algab kell 10 ja lõpeb kell 16. Täpsem info eksami sisu kohta avaldatakse Innove kodulehel hiljemalt kell 16.

Eksamiperioodi alguse puhul tervitab raadios eksamitegijaid haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Ministri pöördumist saab kuulata täna, 16. aprillil kell 10 Vikerraadios.

Riigieksamite periood jätkub 4. mail inglise keele eksamiga ning lõpeb 25. mail matemaatikaeksamiga. Võõrkeele riigieksameid asendavad prantsuse, saksa ja vene keele rahvusvahelised eksamid kestavad aprillist juunini. Riigieksameid teeb tänavu kokku ligi 10 000 õpilast.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 20. juunil infosüsteemis EIS  ja riigiportaalis

Lisainfo riigieksamite kohta: www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/.

    Tagasi üles