Kõpu kandis kogub suvine tee-ehitus tuure

Suurel riigimaanteel tekitavad teetööd mõningasi ebamugavusi. Liiklust aitavad korraldada foorid ja vajaduse korral reguleerijad.

FOTO: Marko Saarm

Need, kes sel suvel Viljandist Pärnusse sõidavad, peavad arvestama, et Kõpu kandis rekonstrueeritakse kaheksakilomeetrist riigitee lõiku ja selle läbimiseks tuleb varuda lisaaega. 

Remondis on Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme tee  93,1.–101,3. kilomeeter. Töö kogumaksumus on 3,35 miljonit eurot. Ehitamist alustati Pärnumaa-poolsest otsast, suve teisel poolel peaks järg jõudma Kõppu. 

Maanteeameti Lääne regiooni ehitusvaldkonna juht Margus Eisenschmidt tõdes, et pärast asfaltkatte freesimist eemaldatakse kasvupinnas ning rajatakse muldkeha laiendused ja kaevatakse uued kraavid, olemasolevad puhastatakse ja ehitatakse välja truubid.

Tagasi üles