Maavanem keelas sõidukitega jääle minemise

Võrtsjärvel vajuvad sõiduvahendid läbi jää igal aastal. See pilt on meenutus mullusest talvest, kui jääauku vajus motoroller.

FOTO: Elmo Riig

Arvestades järsku ilma soojenemist, ilmastikutingimustega seonduvat jääkatte nõrgenemist ning kalurite esindajatelt saadud infot, keelab Viljandi maavanem alates 17. märtsist ohutuse tagamiseks ja õnnetusjuhtumite vältimiseks avalikele ja avalikult kasutatavatele veekogudele, sealhulgas Võrtsjärve Viljandi maakonna territooriumile jääva osa jääle mineku B-kategooria ja kõrgema kategooria sõidukitel.

Kevadine päike ja tuul muudavad jää seisukorda väga kiiresti. Jää kandevõimet ei saa hinnata selle paksuse järgi, sest kevadine jää on rabe. 

Eriti palume lastevanematel, kellel on elamute, laste koolitee või mänguala läheduses veekogud juhtida laste tähelepanu kevadise jää ohtlikkusele. Laste ohutunne ei ole võrreldav täiskasvanute omaga ning manitsemine aitab ära hoida halvimat.

Maavanema õigus kehtestada  jääle mineku keeld tuleneb veeseadusest.

Tagasi üles