Vaba mõte. Viha ja häbi

Marko Suurmägi

FOTO: Marko Saarm / Sakala

​Eestlane olla on päris raske, sest vihastada ja häbeneda on viimasel ajal lausa nii palju, et 24 tunnist jääb väheks. Kõige raskem on praegu vist konservatiivselt-rahvuslikult meelestatud eestlasel: temal on vihata kõige rohkem.

Venemaad peab vihkama, sest seal pole demokraatiat ja seadused ei kehti. Venemaa on ohtlik ja ähvardav, ta okupeerib teisi riike ja rahvaid, ta sõdib Ukrainas ning seab oma tegudega ohtu Eesti.

Pagulasi peab vihkama, sest võõralt mandrilt tulevad võõras keeles rääkivad ja võõraste kommetega inimesed ähvardavad meie kultuuri ning tahavad elada meie kulul. Rikaste naaberriikide põhjal teame, kuidas pagulased on endale vallutanud linnu ja linnaosasid ning võivad tappa või väga haiget teha.

Tagasi üles