Viljandis hakatakse aia- ja haljastusjäätmeid tasuta ära vedama 21. oktoobrist

Viljandis tehakse esimene aia- ja haljastusjäätmete äraveoring 21.–25. oktoobrini.

FOTO: Marko Saarm

Viljandis on esimene aia- ja haljastusjäätmete äraveoring 21.–25. oktoobrini. Teine ring kuulutatakse linnavalitsuse teatel välja hiljem ilmaprognoosist olenevalt.

Inimestel palutakse jälgida kohalikku meediat ja linnavalitsuse kodulehte, kus avaldatakse info teise veoringi kohta. 

Selleks, et saada aia- ja haljastusjäätmete äraveoga hea tulemus, on vajalik väga täpselt jälgida etteantud nõudeid. Oksad tuleb koguda eraldi, lõigata kuni 1,3 meetri pikkuseks ja kokku siduda. Puulehti, tõrusid ja muid aiajäätmeid kogudes tuleb arvestada, et koti raskus ei ületaks 25 kilogrammi. Seotud oksad ja jäätmekotid tuleb tõsta kinnistu piiridest välja äraveole eelneval päeval.

Viljandi on veopäevade järgi jaotatud viieks piirkonnaks. Äravedu käib piirkonniti eri nädalapäevadel (vaata kaarti). Näiteks esmaspäeviti võetakse peale lehekotid selles piirkonnas, mis jääb Põltsamaa ja Uueveski tee ning Jakobsoni ja Tallinna tänava vahele. Auto sõidab kogumispäeval piirkonnast läbi üks kord. Nädalapäeva piirkonda jääval tänaval kogutakse aia- ja haljastusjäätmeid sel päeval üks kord ja kui auto on hommikul sealt läbi sõitnud, siis pärastlõunal välja toodud lehekotti samal nädalal enam ära ei viida. Seepärast tulebki lehekott valmis panna veole eelneval päeval: nii ei jää see järgmise nädala veokorda ootama.

Lehekotid ja oksapundid tuleb kindlasti tõsta kinnistuga külgnevale tänavaalale või kinnistu mõttelisele piirile eeldusega, et seal pole kogumist takistavat piiret. Jäätmeveoauto teie kinnistule ei sõida ja lehekotte hoovist ära ei koristata. Juhime tähelepanu ka sellele, et lehti ja oksi ei veeta ära ühel ja samal ajal. Põhjus on erinevates jäätmekäitluse tehnoloogiates. Seega ei ole vaja muret tunda, miks oksad viidi ära, aga lehed jäeti sel korral maha.

Kogutud okste ja lehekottide asukohta ei ole tarvis varem registreerida. Tasuta viiakse oksad ja lehepraht ära Viljandi linna haldusterritooriumil olevate elamute (kortermajad, ridaelamud ja eramud), lasteaedade ning üldharidus- ja huvikoolide territooriumilt. 

Et vältida segaolmejäätmete lehekotti peitmist, lõigatakse kotid enne tühjendamist katki. Kui lehtede ja haljastusprahi seest leitakse segaolmejäätmeid, siis neid kotte tasuta ära ei viida.

Linnavalitsus toonitab, et aia- ja haljastusprahi tasuta äravedu ei ole kohustus, vaid võimalus jäätmetest tasuta vabaneda. Keskkonnasäästlikum on vähemalt osa aiajäätmeid kompostida oma kinnistul ning mitte anda neid vedamiseks jäätmejaama või siis jätta osa lehti riisumata, et pinnasesse jõuaks toitaineid. Aia- ja haljastusjäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas, aga toidujäätmeid tohib kompostida oma kinnistul üksnes kinnises kahjurite eest kaitstud kompostris.  Kompostimisel tuleks arvestada sellega, et kompostimisaun või -nõu asuks naaberkinnistust mõne meetri kaugusel, et ära hoida ebameeldivast lõhnast põhjustatud häirimist.

Eraisikud, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on  Viljandis,  saavad ise  aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama viia tasuta. Viljandi jäätmejaam asub aadressil Pärnu maantee 36 ning on avatud esmaspäevast reedeni kella 9–18, laupäeviti kella 9–15.

Viljandi linnavolikogu kehtestatud jäätmehoolduseeskirja järgi võib aia- ja haljastujäätmeid oma kinnistul põletada 1. aprillist 2. maini ja 15. septembrist 1. novembrini, täites seejuures kõiki tuleohutuse seaduses sätestatud nõudeid.

Tagasi üles