FOTO: Peeter Langovits

8. aprillini on kõigil lasteaedadel ja koolidel taas võimalik liituda lastekaitse liidu projektiga «Kiusamisest vaba lasteaed ja kool» ning võtta seeläbi kasutusele kiusamist ennetav metoodika «Kiusamisest vabaks!».

Metoodikaga liitumiseks tuleb 8. aprilliks saata oma sooviavaldus aadressil koolitused@lastekaitseliit.ee. Sooviavalduses tuleb teatada liitumist sooviva lasteaia või kooli nimi ning liituda soovivate rühmade või klasside arv.

Kui liitumine on kinnitatud, saab lasteaia või kooli meeskond võimaluse läbida kahepäevane põhi- ja ühepäevane jätkukoolitus. Lasteaedadest oodatakse koolitusele rühma meeskonda (rühma õpetaja, õpetaja abi ja juhtkonna esindaja), igast koolist on aga oodatud liituvate klasside õpetajad ja kooli juhtkonna esindaja. Iga koolitusel osalev meeskond saab endale rikkalikud metoodilised materjalid, mis aitavad õpetajal luua austavat, julget, sallivat ja hoolivat rühma- või klassikeskkonda. Koolide koolitused on juunis ja oktoobris, lasteaedade koolitused alates septembrist.

«Kiusamisest vabaks!» on ainuke Eesti lasteaedades kasutatav kiusamist ennetav metoodika. Praeguseks on metoodikaga liitunud juba kaks kolmandikku Eesti lasteaedadest ning 81 kooli kogu Eestis.

Rohkem infot saab metoodika kohta siit.