Möödunud nädalal Ruhja maakonna volikogu esimehe Guntis Gladkinsi eestvõttel korraldatud Eesti ja Läti piirialade omavalitsusjuhtide kokkusaamisel sõlmiti leping riikidevahelise koostöö arendamiseks.

FOTO: Erakogu

Möödunud nädalal Ruhja maakonna volikogu esimehe Guntis Gladkinsi eestvõttel korraldatud Eesti ja Läti piirialade omavalitsusjuhtide kokkusaamisel sõlmiti leping riikidevahelise koostöö arendamiseks.

Mulgimaa piiriäärsed omavalitsused, Abja ja Karksi vald Viljandimaalt ning Helme ja Hummuli vald ja Tõrva linn Valgamaalt, kirjutasid koos teiste Eesti ja Läti riigipiiri äärsete omavalitsustega alla koostöölepingule majanduse, turismi, kultuuri, spordi ja sotsiaalsfääri valdkonnas. Viljandimaa Abja valda esindas vallavanem Peeter Rahnel ja Karksi valda vallavanem Taimo Tugi.

Koostööleping annab võimaluse leida Lätist partnereid, kellega koos saaks ellu viia riikidevahelisi projekte. Piiriäärsed omavalitsused soovivad parandada esimese tööna piiri ületavaid maanteid, viies need tolmuvaba katte alla. Selleks tuleb koos survestada valitsusi need ühendusteed tähtsaks tunnistama.

«Ainult tihe koostöö mõlema riigi piirkondade vahel võimaldab Mulgimaa kiiremat arengut,» andis uudist Sakalale vahendanud Abja vallavanem Peeter Rahnel teada.