VILJANDI, EESTI, 14MAR14 Emakeelepäev Viljandi Gümnaasiumis. Pildil Aili Kiin. ELMO RIIG/SAKALA/

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Üks kolmest Wiedemanni fondi tänavusest stipendiaadist on Viljandi gümnaasiumi õpetaja Aili Kiin, keda tunnustati õpilaste uurimistööde juhendamise ja ettevalmistamise eest emakeeleolümpiaadideks.

Õpilaste uurimistöid juhendavate emakeeleõpetajatena pälvisid stipendiumi ka Piret Järvela Tallinna reaalkoolist ja Liivi Heinla Kadrina keskkoolist.

Nii fondist kui pikemaid intervjuusid õpetajatega saab lugeda 4. detsembri Õpetajate Lehest.

Wiedemanni fondi halduskogu liikme Külliki Kase tehtud intervjuus räägib Aili Kiin õpetaja tööst järgmiselt: "Emakeeleõpetajal peab olema tugev missioonitunne. Hea emakeeleõpetaja suudab panna noori lugema ja raamatutest hingeharidust saama. Igasugune õppekavavälise tegevuse edendamine suurendab õpetaja töö mahtu. Samas on suur rõõm leida uuriva vaimuga noori, kes paistavad silma põhjalikkuse ja iseseisva töö oskusega.

Just õpilased võidavad töö käigus palju: silmaring avardub, suhtlemis- ja väljendusoskus paraneb, täieneb analüüsi- ja sünteesivõime. Praegusel ajal on selliseid noori kahjuks vähe, õpilastel pole aega ega õiget motivatsiooni, paljusid kimbutab pinnapealsus. Iga õpilastöö juhendamise käigus olen endagi teadmisi rikastanud ja õppinud näpunäiteid jagama väga erinevate võimetega noortele. On olnud olukordi, kus on aidanud vaid allaandmatu järjekindlus ja innustamine. Samas tean, et ei maksa liialt palju vahele segada."

Eesti Rahvuskultuuri Fondi alafondi Wiedemanni fondi üldine eesmärk on toetada eesti keele õpet ja rahvuslikku kasvatust.

Kümne tegutsemisaasta jooksul on fond andnud välja 18 stipendiumi väärtusega kokku 5394 eurot.