Riigimetsa majandamise keskus plaanib Viljandimaa metsadesse rajada 20 kilomeetrit teid ja rekonstrueerida950 hektaril metsakuivendussüsteeme.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Riigimetsa majandamise keskuse (RMK) tellimusena ehitatakse sel aastal Viljandimaa metsadesse 20 kilomeetrit teid ja rekonstrueeritakse 950 hektaril metsakuivendussüsteeme. Tööd lähevad maksma ligi 600 000 eurot.

RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimanni sõnul on Viljandimaal valmivatest objektidest suurim Aimla-Aru ja Tuudevere maaparandussüsteem 950 hektaril koos kolme teega.

Kokku ehitatakse ja uuendatakse RMK tellimusel tänavu Eestis 489 kilomeetrit metsateid ja rekonstrueeritakse 23 800 hektaril kuivendussüsteeme. Sellisteks investeeringuteks ja regulaarseteks hooldustöödeks kulub 23,3 miljonit eurot. Kõige enam parandatakse metsa tänavu Pärnumaal ja Ida-Virumaal.

Mullu investeeris RMK metsateede ja kuivendussüsteemide rekonstrueerimisse ja hooldamisse 23,6 miljonit eurot. Selle eest ehitati ja uuendati 267 kilomeetrit teid ja taastati kuivendussüsteeme rohkem kui 7000 hektaril. Tavaliselt tehakse metsaparandustöid ühel objektil kaks aastat. Valdavalt valmivad tööd septembris ja oktoobris, RMK-le pakub teenust üle poolesaja ettevõtte. Kokku valmib tänavu Eestis ligi 200 objekti.

Metsateid rajatakse ja vanu metsakuivendussüsteeme rekonstrueeritakse selleks, et parandada ligipääsu metsa, lihtsustada metsatöid ning säilitada varasema kuivendusega saavutatud puidu lisajuurdekasv ja parem kvaliteet. Teadlaste hinnangul kasvab tänu metsakuivendusele Eestis igal aastal ligikaudu üks miljon tihumeetrit puitu rohkem. Parem metsateede võrgustik on tähtis ka metsatulekahjude kustutamiseks ning muudab metsas liikumise mugavamaks seenelistele, marjulistele ja matkajatele.

RMK on Eesti riigile kuuluva metsa ja teiste mitmekesiste looduskoosluste hoidja, kaitsja ja majandaja. RMK teenib riigile metsa majandades tulu, kasvatab metsauuendusmaterjali ning korraldab metsa- ja looduskaitsetöid.