Üle poole Eesti haiguskoormusest langeb tööealisele elanikkonnale, mis väljendub nii haiguse tõttu kaduma läinud töötundides, varases pensionilejäämises ja töövõimetuses, aga ka kõrges suremuses tööealiste inimeste hulgas.

Tervisetoa korraldatava kohtumise esimeses pooles arutatakse hetkeolukorra üle Eesti töökeskkonnas ning püstitatakse küsimus, miks ikkagi juhtuvad tööõnnetused. Samuti antakse ülevaade tervist edendavate töökohtade võrgustiku tegevusest.

Päeva teisel poolel keskendutakse töötaja vaimsele tervisele. Katrin Aedma, kes on kogenud teenindusspetsialist, motivatsiooni- ja esinemiskoolitaja ning vabakutseline kirjanik ja ajakirjanik, räägib, kuidas säilitada elu virrvarris töörõõm.

Päeva lõpetuseks kuulutatakse välja Aasta terviseedendaja tiitli saaja.

8. aprillil kell 9.45 Viljandi maavalitsuse suures saalis algavale foorum-tänupäevale on oodatud omavalitsuste ning nende allasutuste töötajad, aga ettevõtete ja mittetulundusühingute esindajad. Kõigil osalejatel palutakse registreeruda 4. aprilliks Viljandimaa tervisedenduse kodulehel.