Töötajaid peletavad vähene usaldus ja nigel juht

Ebapädev juht on üks oluline põhjus, miks alluv otsustab töökohta vahetada.

FOTO: Freepik

Töövahendusportaali GoWorkaBit tööampsu-uuringust selgub, et töötajaid peletavad eemale usalduse puudus ja ebapädevad keskastmejuhid.

55 protsenti Eesti töötajaist on vähemalt kaalunud lähiajal töökoha vahetamist, sealhulgas 6 protsenti otsib aktiivselt uut tööd ja 18 protsenti kavatseb lahkuda esimese soodsa võimaluse ilmudes. 

GoWorkaBiti juhataja Kristjan Vanaselja ütles pressiteate vahendusel, et enim põhjustab rahulolematust väike palk, aga kõige veendunumalt otsivad uut tööd inimesed, kes tunnevad tööl vähest usaldust ja keskastmejuhtide ebapädevust. «Talupojatarkusest või «loomulikust intelligentsist» enam inimeste juhtimiseks ei piisa,» lausus ta. 

Vanaselja kinnitusel on Eesti tööinimesed oskustes lääne kolleegidele kiiresti järele jõudnud ning probleemiks hakkab kujunema Eesti juhtimiskvaliteedi mahajäämus. 

«Eesti disaineril, masinaoperaatoril või projekteerijal on rahvusvahelisel turul tööd leida kergem kui Eesti juhil,» märkis ta.

Aktiivselt tööd otsivate inimeste seas olid levinuimate rahulolematuse põhjuste seas näiteks halb tööõhkkond, ebapädevad tippjuhid ja töötajate halb kohtlemine senises töökohas. Väikest palka nimetas enim häiriva asjaoluna vaid 8 protsenti uut tööd otsivatest inimestest.

Kõige tõenäolisemalt vahetavad töökohta 25–34-aastased töötajad, kellest lausa kaks kolmandikku on vähemalt kaalunud lähima 12 kuu jooksul töökoha vahetamist. Kõige vähem otsivad uut tööd 65-aastased ja vanemad töötajad, neist on seda vähemalt kaalunud iga neljas.

Tööamps tähendab jupiti erinevatele tööandjatele töötamist. Nii ei pea tööandja näiteks hooajaliste või erakorraliste tööde jaoks inimesi eraldi värbama, töötaja saab aga tööampsudest kokku panna endale jõukohase graafiku. Sisuliselt on see kokkuleppeline juhusuhe, kus mõlemat osapoolt huvitab rohkem paindlikkus ja valikuvabadus kui harmooniline püsisuhe.

Tagasi üles