Riik pakub tasuta töökoolitusi ligi 11 000 inimesele

Ka Olustvere meekojas saab tasuta kursusel teadmisi omandada.

FOTO: Elmo Riig

Haridus- ja teadusministeeriumis valmis 2019. aastaks täienduskoolituse riiklik tellimus, mis toob ligi 11 000 inimesele 836 tasuta kursust 20 valdkonnas. Tasuta töökoolitusi on pakutud 2009. aastast 86 000 inimesele.

Viljandi kutseõppekeskus pakub alanud aastal 12 tasuta koolitust ning Olustvere teenindus- ja maamajanduskoolis saab õppida soovija valida 17 tasuta kursuse vahel. 

Täpsema info kursuste ja nendele registreerimise kohta leiab koolide veebilehtedelt. 

Haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidaku sõnul on ligi kümme aasta jooksul pakutud tasuta kursused aidanud parandada inimeste teadlikkust õppimisvõimalustest ning suurendanud valmisolekut õppida. "Riiklikult rahastatud kursused on populaarsed, mis tõestab, et inimesed tajuvad vajadust enesetäiendamiseks ning pakutavad koolitused on vajalikud," lisas Haidak.

Kursused toimuvad kutseõppeasutustes ja kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides üle Eesti ning on mõeldud täiskasvanutele, kes pole saanud erialast ettevalmistust või kelle oskused vajavad ajakohastamist. Tasuta kursused tagavad ligipääsu koolitusele hoolimata inimese majanduslikust olukorrast või haridustasemest. Eelkõige on oodatud põhi- ja keskharidusega inimesed, kel pole erialast haridust.

Pakutavad kursused on valitud koostöös koolidega, lähtudes valdkondlikust ja piirkondlikust koolitusvajadusest. Koolitustellimuse kujundamisel arvestatakse Eestis tööjõuvajaduse ja oskuste prognoosisüsteemis OSKA valminud raportite soovitustega. Kursuste pikkus on 20–160 akadeemilist tundi, millele võib lisanduda iseseisev töö. Üldharivaid või hobikoolitusi ei pakuta.

Kursusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ning haridus- ja teadusministeerium tegevuse "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste parandamine" kaudu.

Tagasi üles