Viljandi teeb rannavalvele trahvi

Osaühing Articard on Viljandis randu valvanud juba aastaid, praegune leping kehtib ka järgmise suve.

FOTO: Aivar Aotäht / Sakala

Viljandi linnavalitsus ei jäänud suvel rannavalve teenust osutanud osaühinguga Articard rahule, esitas talle trahvinõude ega välista ka lepingu ennetähtaegset üles­ütlemist.

Linnapea Ando Kiviberg ütles, et ridamisi tuli ette heakorramuresid ja üksikuid tõrkeid päästevõimekusega.

Meer viitas, et ühest juhtumist on Sakala ka kirjutanud. Nimelt jäi 22. juulil eakas mees Paala järves poidega tähistatud ujumisalast paar meetrit eemal hätta ja hüüdis appi. Rannavalvur ei reageerinud, mehele tuli appi üks lähedal olema juhtunud välismaalane.

Kiviberg tõi esile teisegi lubamatu olukorra: 19. augustil käis spordikeskuse töötaja Viljandi järve ääres rannavalvet kontrollimas, aga valvurit polnud seal. Kui spordikeskuse töötaja hiljem tagasi läks, ei olnud valvurit ikka kohal.

«Me ei saa kuidagi rahule jääda Articardi rannavalve ülesannete täitmisega,» sõnas linnapea. «Firma sai nii suulisi märkusi kui ettekirjutusi.»

Lubadused edaspidiseks

Ando Kiviberg ütles, et Paala järve ääres juhtunud intsidendi järel kutsus linnavalitsus Articardi esindaja ja uppumisohtu sattunud mehe ühisele kokkusaamisele.

«Küsimus sai väga põhjalikult läbi arutatud,» lausus ta. «Firma juhtkonna esindaja avaldas valmisolekut teenuse kvaliteeti tunduvalt parandada, aga rõhutas samas, et kõikide puudujääkide ja kaebuste kohta tuleks neile info esitada võimalikult ruttu. Articard heitis ette, et sedapuhku oli kaebaja viivitanud.»

Kiviberg tähendas, et linnavalitsus on oma etteheited küll kohe Articardile edasi andnud.

Pärast seda, kui rannavalvurit polnud Viljandi järve ääres üldse tööpostil, otsustas linnavalitsus teha Articardile lepingus ettenähtud leppetrahvi. Selle suurus on 1644 eurot ehk kümme protsenti tasust, mida linn maksab firmale tänavuse hooaja eest.

Linn on sõlminud osaühinguga Articard rannavalve teenuse osutamise lepingu kolmeks aastaks, neist üks ootab veel ees. Viljandi järve ääres algab rannavalvetöö 25. mail ja Paala järve ääres 1. juunil ning kestab mõlemas kohas augusti lõpuni.

Kolme rannavalvehooaja eest maksab linn Articardile kokku 49 320 eurot, igal aastal võrdselt 16 440 eurot. Ka eelmine rannavalveleping oli Articardiga.

Kiviberg nentis, et päris rahul polnud linn selle firmaga ka käesoleva lepingu esimesel aastal.

«Jälgime, kuidas nad edasi käituvad: kas võtavad midagi ette ja on valmis oma teenuse kvaliteeti parandama. Kui pole, ei jää linnal muud üle kui leping üles öelda ja otsida teine teenusepakkuja. Praegu loodame veel leppetrahvi mõjule,» rääkis ta.

Pikemas perspektiivis on võimalik, et linn võtab rannavalve teenuse osutamise oma õlule.

«See eeldab muidugi eelarvelisi muudatusi ja võib-olla teatavat seadusandlikku ettevalmistust,» tähendas ta. «Aga astume ühe sammu korraga. Veendume esmalt, et planeeritav Linnahoolduse plaan õnnestub, ja siis saame teha järgmisi samme.»

Articard lehele ei vasta

Sakala küsis ka osaühingult Articard, kuidas möödus rannahooaeg Viljandi ja Paala järve ääres ning kuidas jäi ta rahule koostööga Viljandi linnavalitsusega.

Eelmise nädala teisipäeval Articardi üldnumbril vastanud mees palus küsimusi kirja teel. Teisel päeval ütles ta, et asjaga tegeldakse, kuid vastamine lükkub järgmiseks päevaks. Veel paar päeva hiljem saadetud kirjale firma ei reageerinud ja küsimused jäidki vastamata.

Tagasi üles