Taotlust huvihariduse ja -tegevuse tarvis saab küsida Viljandi linnavalitsuselt tänavu terve aasta jooksul. FOTO: Marko Saarm

Viljandi linnavalitsus teatab, et annab huvihariduse ja -tegevuse juhendajatele koolitustoetust.

Eelmise aasta hilissügisel huvihariduse ja -tegevuse osalusvõimaluste uurimisel selgus, et Viljandis on 195 huvihariduses ja -tegevuses osalemise võimalust. Samal ajal on huvitegevuse pakkujate arvamustest selgunud, et murekoht on piisava ettevalmistusega juhendajate leidmine ning ressursside puudumine juhendajatele vajalike koolituste pakkumiseks.

Sestap leidis haridus- ja kultuuriamet, et riiklikku lisarahastust planeerides tuleb tänavu võtta kvantiteedi asemel fookusesse kvaliteet ning panustada linnas tegutsevatesse juhendajatesse, et pakkuda lastele ning noortele parema tasemega huviharidust ja -tegevust. 

Nagu märkis haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie pressiteate vahendusel, on parima kvaliteedi pakkumisel oluline, et juhendajad käiksid ajaga kaasas. «Riigi toetusega tahame anda juhendajatele enda koolitamiseks motivatsiooni ning aidata kaasa rahaliste ressurssidega,» lausus ta. 

Kultuuri- ja noorsootöö spetsialisti Vilja Volmer-Martinsoni sõnul otsustas haridus- ja kultuuriamet riigis kehtivatest piirangutest hoolimata taotlusvooru siiski välja kuulutada. 

«Saame aru, et praegu ei saa koolitusi korraldada ega sellisel juhul neist ka osa võtta, kuid leidsime, et oluline on sellest võimalusest teada anda, et juhendajad saaksid hakata juba oma mõtteid selles suunas seadma,» ütles ta. «Ehk on suurepäraseid veebipõhiseid koolitusi, millest just praegu on ideaalne aeg osa võtta.»

Enesetäiendamise toetus on mõeldud huviharidust ja -tegevust pakkuvate asutuste ning ühingute juhendajatele ning selle maksimummäär on 200 eurot ühe juhendaja või koolituse kohta. Korralduslikult saab toetust taotleda asutus või ühing, mille heaks juhendaja töötab. Toetust saavad taotleda nii munitsipaalkoolid kui eraühingud. 

Taotleda saab terve aasta vältel, taotluse vormi ning lisainfo leiab Viljandi linnavalitsuse veebilehelt.