Tuleohutusnõuetele vastas vaid viiendik kortermajadest

Vana mööbel, lillepotid ja ehituspraht võivad maksta elu, kui on tarvis korterist kiiresti välja saada ja maja on suitsu täis.

FOTO: Päästeamet

Eelmisel nädalala käis päästeamet mitmel pool Eestis kortermaju kontrollimas. Ainult igas neljandas kortermajas ei tuvastanud inspektorid tuleohutusnõuete rikkumisi ning nende majade elanikud võivad oma tegemiste üle uhked olla. Enamikul juhtudel aga tuvastati erineva ohuga puudusi.

Kokku tehti 301 kontrolli. Puudustega kortermaju oli 245. Alustati 110 haldusmenetlust. Puudusi tuvastati 519, neist enamik oli seotud evakuatsiooniteedega ehk trepikodades ladustati esemeid. Väljapääsuteele paigaldatakse evakuatsiooni segavaid esemeid, kaasa arvatud põlevmaterjali, mis süttides muudab trepikoja kasutamiskõlbmatuks.

Vana mööbel, lillepotid ja ehituspraht võivad maksta elu, kui on tarvis korterist kiiresti välja saada ja maja on suitsu täis. Tavapärastelt liiguvad trepikojas üksikud inimesed, tulekahju olukorras soovivad aga kõik ja korraga välja saada, sellepärast on väga tähtis tähelepanu pöörata väljapääsutee laiusele. Lisaks tekitavad plastesemed põlemisgaase.

Inspektoritele jäid silma ka kortermajad, kus keldrist otse õue väljuvaid trepikoja- ja keldriuksi polnud võimalik seestpoolt võtmeta avada ning probleeme oli ka lagunevate korstnatega.

Kevadel ja suve hakul peetakse paljudes ühistutes koristuspäevad ning üldkoosolekud. See on hea võimalus tuleohutusteemat tõstatada ja arutada näiteks lapsevankrite ja jalgrataste hoiuruumi rajamise võimalust. Paljud korteriühistud on just kevadel otsustanud tellida suurema konteineri, kuhu saavad elanikud oma ebavajalikke asju viia. Vanematele majaelanikele tuleks seejuures kindlasti pakkuda abi, et ka nemad saaksid vana mööblit või kodumasinad lasta ära viia.

Tuleohutuse teema on kõigi kortermaja elanike ühine mure, sest tuli ei tunne korteri piire.

    Tagasi üles