Kokkusaamisel andis helkurid üle heategevuse peakorraldaja Eesti Volkswageni klubi juhatuse liige Marje Aasmets (paremal) lasterikaste perede liidu presidendile Aage Õunapile.

FOTO: Erakogu

Eesti Volkswageni klubi korraldas heategevusliku helkurikampaania, millel käigus kogutud helkurid anti Eesti lasterikaste perede liidu käsutusse.

Kokku annetasid klubilised, head inimesed ja suurtoetajad 2268 helkurit, mis pühapäeval Viljandis Eesti lasterikaste perede liidule üle anti. Kokkusaamisel andis kogutud helkurid üle heategevuse peakorraldaja Eesti Volkswageni klubi juhatuse liige Marje Aasmets lasterikaste perede liidu presidendile Aage Õunapile.

Kõik annetatud helkurid lähevad jagamisele alevikes, külades ja teistes väiksemates kohtades elavate suurperede lastele. Eesti Volkswageni klubi tänab kõiki annetajaid ja suurtoetajaid.