Hiie sõbra aunimetuse saab inimene, ühendus või asutus, tänu kellele on säilinud või paremini kaitstud ajalooline looduslik pühapaik ning rahvas on saanud pühapaikadest rohkem teada.

FOTO: Margu Ansu

Taarausuliste ja maausuliste maavalla koda ootab mardipäevani, 10. novembrini ettepanekuid, kellele võiks anda järjekordse hiiesõbra aunimetuse.

Hiiesõbra aunimetuse võib anda inimesele, ühendusele või asutusele, kelle sihikindla tegevuse tulemusena on mõni ajalooline looduslik pühapaik säilinud või paremasse seisukorda saanud, tänu kellele rahvas on saanud rohkem teada maa looduslikest pühapaikadest ja looduslikud pühapaigad on paremini kaitstud.

Hiiesõbra valib esitatud isikute, ühenduste või asutuste hulgast välja maavalla koja, hiite maja sihtasutuse ja EVT põlisrahvaste sihtasutuse moodustatud valimiskogu.

Ettepanek koos kandidaadi isiku- ja kontaktandmete ning põhjendusega tuleb saata e-postiaadressil koda@maavald.ee või tava-aadressil maavalla koda, Pärnu maantee 28–9, Tallinn 10141.

Käesoleva aasta hiiesõber kuulutatakse välja 30. novembril Eesti maaülikoolis hiie väe aastaüritusel. Sealsamas autasustatakse ka hiite kuvavõistluse võitjaid.