Kaitseliidu Sakala maleva pealik vahetub

Esmaspäeval saab Kaitseliidu Sakala maleva uueks pealikuks major Andrus Tiitus.

FOTO: ELMO RIIG/SAKALA

Esmaspäeval, 16. oktoobril vahetub Kaitseliidu Sakala maleva pealik: senise pealiku major Ahto Alase koha võtab üle major Andrus Tiitus.

Pealike vahetuse ja maleva lipu üleandmise tseremoonia algab 16. oktoobril kell 18. Selleks ajaks rivistuvad Sakala malevlased ning Sakala ringkonna naiskodukaitsjad ja noorteorganisatsioonid. Tseremoonial osaleb Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili.

Major Andrus Tiitus on sündinud 30. juunil 1977. Haridusteed alustas ta Kilingi-Nõmmes ja on lõpetanud sealse keskkooli. Sõjalise hariduse on major Tiitus omandanud sisekaitseakadeemias ja kaitseväe ühendatud õppeasutuse kõrgemas sõjakoolis. Lisaks on ta õppinud Tartu ülikooli Pärnu kolledžis ettevõtlust ja projektijuhtimist.

Aastatel 1999–2012 on Andrus Tiitus olnud erinevatel ametikohtades Pärnu üksikjalaväepataljonis ja Lääne kaitseringkonnas. Erialastest koolitustest on ta läbinud nooremstaabiohvitseride kursuse, brigaadikursuse ja juhtimiskursuse Kaitseliidu koolis. 2003–2012 oli ta teenistuses reservjalaväepataljoni staabis.

2011. aastal juhtis Tiitus õppusel «Kevadtorm» täielikult komplekteeritud jalaväepataljoni ning 2006 ja 2007 viibis seitsmekuulisel missioonil Bosnias ja Hertsegoviinas.

Aastatel 2013–2015 oli major Tiitus Sakala maleva staabiülem, pärast seda kuni Sakala maleva pealikuks nimetamiseni Pärnumaa malevas operatiiv- ja väljaõppesektsiooni ringkonna vanemoperatiivohvitser.

Major Ahto Alas jätkab teenistust Kaitseliidu koolis.

    Tagasi üles