Maanteeamet katsetab mobiilset kiiruskaamerat kogu Eestis

Mobiilne kiiruskaamera

FOTO: maanteeamet

Maanteeamet proovib tänasest kahe kuu jooksul mobiilset kiiruskaamerat. Statiivilt või seisvast autost mõõtev kaamera annab kiiruseületamise jäädvustamisest küll välgusähvatusega teada, kuid katsetamise ajal sellele trahvimenetlust ei järgne.

«Mobiilsete kiiruskaamerate rakendamist liiklusohutuse parandamiseks on kaalutud automaatse järelevalve kasutuselevõtust alates. Täna algav katseperiood näitab, kas ja kuidas on riigil otstarbekas mobiilse automaatse kiirusemõõtesüsteemi teenusesse investeerida,» ütles maanteeameti liikluskorralduse osakonna projektijuht Siim Vaikmaa.

Maanteeameti juhitava katseprojektiga tahetakse välja selgitada, kuidas mobiilsed kiiruskaamerad ning nende haldamine Eesti tingimustes toimuda võiks. «Selleks katsetame erinevaid paigaldusvõimalusi ja -kohti, hindame kaamera töökindlust eri ilmaoludes ja valgustingimustes, eri tüüpi teedel ja liikluskeskkondades. Viime testimist läbi nii asulasisestel kui -välistel teedel, õuealadest kuni neljarajaliste maanteedeni,» selgitas Vaikmaa.

Politsei- ja piirivalveamet esitas maanteeametile mobiilsete kiiruskaamerate testimiseks nimekirja 150 võimaliku mõõtekohaga. Tehtud valikus on peamiselt liiklusohtlikud teelõigud, kus on juhtunud inimkannatanutega liiklusõnnetused või kus esineb laialdaselt piirkiiruse ületamist. Neis kohtades, näiteks ristmikutel, suure liiklussagedusega teedel või tänavatel ei ole tavakiiruse mõõturiga järelevalve tegemine või sõidukite peatamine võimalik ning statsionaarse kiiruskaamera paigaldamine ei ole otstarbekas või on raskendatud. Enim katsetusi tehakse Harjumaal ja Tallinnas, kuid kahe kuu jooksul jõutakse kaameraga üle Eesti.

Mobiilse kiiruskaamera kasutamist proovitakse nii seisvast sõidukist kui statiivilt. Võimaluse korral paigaldatakse teisele poole teed mõõtesüsteemiga ühendatud lisakaamera, mis võimaldab kiirust mõõta mõlemast sõidusuunast korraga.

Sõitjaid teavitatakse mobiilse kiiruskaamera paiknemisest ajutise liiklusmärgiga «Automaatkontroll». Siim Vaikmaa sõnul fikseerib mobiilne kiiruskaamera kiiruseületamise ja punane välgusähvatus annab teada kiirust ületanud sõidukist salvestise tegemisest, kuid antud juhtumite kohta menetlust ei alustata ja trahviteateid ei väljastata. Kõik katseajal tehtud salvestised kustutatakse.

Vaikmaa lisas, et muu hulgas on tähtis uurida sõidukijuhtide käitumist ja mõju liiklusohutusele. «Mujal maailmas on mobiilsed kaamerad levinud. Näiteks nii Taanis, Prantsusmaal kui Suurbritannias toimivad nad tõhusalt liikluse rahustajatena, distsiplineerivad sõidukijuhte ning tõstavad sellega üldist liiklusohutust.»

Katseid korraldab aktsiaselts Alarmtec. Katseprojekti maksumus on 47 880 eurot. Katsetamiseks kasutatakse maanteeameti kiiruskaamerasüsteemi, millele lisaks tarnib katsetaja kiiruskaamera mobiilseks kasutamiseks kohandatud sõiduauto, lisakaamera, akukomplektid ja muud vajalikud lisaseadmed.

Tagasi üles