Majandusministri allkirjastatud määruse alusel võib maanteeameti väljastatavatele dokumentidele kanda liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus oleva elektroonilise foto ja allkirja või foto, mis vastab isikut tõendavale dokumendile kantava foto nõuetele. Dokumendi taotleja saab valida, millist võimalust eespool nimetatutest ta foto esitamiseks kasutab.

Edaspidi ei tehta enam elektroonselt fotosid maanteeameti fotoboksides, vaid dokumentide vormistamisel kasutatakse liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmebaasis olevat fotot ja allkirja. 2014. aastast oli andmekogus oleva foto kasutamine taotleja nõusolekul võimalik, kuid allkiri tuli siiski klienditeenindaja juures anda.

«Muidugi võib teha iga dokumendi jaoks värske foto, aga kohustust selleks enam pole ja juhiloa taotlemine teenindussaalis võtab seega märgatavalt vähem aega. Taotluse esitada ka elektrooniliselt, ilma maanteeameti teenindusbüroosse minemata,» kõneles majandusminister Michal.

2015. aasta lõpu seisuga oli maanteeamet väljastanud 609 219 kehtivat juhiluba.