Minister: hooldekodu koht ei tohi sõltuda inimese rahakotist

Sotsiaalminister Kaia Iva

FOTO: Elmo Riig

Sotsiaalministri hinnangul peaksid vallad ja linnad rohkem kaaluma, kas hooldekodu kohta vajava eaka inimese ülalpidajal on võimalust hooldekodu koha eest tasuda, ning kui see kahjustab ülalpidaja pere tavalist elu, peaks hoolekodu koha eest tasuma omavalitsus.

Sotsiaalminister Kaia Iva teatas vastuseks Sakala ariklile "Hooldekodud teatavad üksteise järel hinnatõusust", et eakate hoolekande korraldus on omavalitsuse ülesanne ning omavalitsus peab kõikidele abivajajatele tagama selle, et vajalikud teenused oleksid kättesaadavad. "Õigus abile on kõikidel ning see ei saa ega tohi mitte ühelgi juhul sõltuda inimese rahakotist," lisas Iva.

Ministri sõnul on hooldekodu kohatasu maksmisel pandud üsna suur rõhk seadusjärgsetele ülalpidajatele ehk enamasti lastele. "Omavalitsused on tihti tõlgendanud perekonnaseadust selliselt, et seadusjärgne ülalpidaja peab tingimata osalema abivajaja teenuste eest maksmisel. Samas tuleb kaaluda, kas ülalpidaja on ikka selleks võimeline, kahjustamata oma pere tavalist elulaadi," selgitas minister. "Näiteks kui ülalpidajal on endal alaealised lapsed, siis perekonnaseaduse kohaselt on tal esmajärjekorras kohustus nende eest hoolitseda."

Seega peab omavalitsuse sotsiaalministri sõnul kaaluma, kas ülalpidajatel on ka reaalselt võimalik oma ülalpidamiskohustust täita. Kindlasti ei ole põhiseadusega kooskõlas praktika, et omavalitsus jätab eaka abita põhjendusega, et tal on perekonnaliikmed, kellelt on võimalik ülalpidamist nõuda.

Tagasi üles