Kodanikuühendus esitas peatatud raietööde kohta lisaküsimusi

Raielank.

FOTO: Indrek Vainu

Meelehärmi valmistanud raietööd Kõrtsi-Tõramaal Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse läheduses on praeguseks peatatud ning kodanikuühendus Eesti Metsa Abiks (EMA) esitas nende kohta reedel keskkonnainspektsioonile täiendavaid küsimusi.

Inspektsiooni teatel peatati raietööd neljapäeval 15. märtsist algava musträhni pesitsusaja piirangu tõttu.

EMA täiendavad küsimused puudutavad peamiselt raiete kooskõla metsa majandamise eeskirja ja Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavaga. «Täpsemalt paluti määrata ära paljude puude ning puistute tegelik vanus ning teha kindlaks, et ei ole raiutud puid, mille raie on Soomaa rahvuspargi kaitsekorralduskavaga keelatud,» seisab kodanikuühenduse teates.

Teisipäevane Sakala kirjutas, et Soomaa rahvuspargi südames Kõrtsi-Tõramaa külastuskeskuse vahetus läheduses ligi 40 hektaril tehtav raie on kohalike inimeste ja turismisettevõtjate meele mõruks teinud ning tekitab neis küsimusi, kas selline metsa mahavõtt on rahvuspargis üldse lubatud.

Kolmapäeva hommikul läkitas EMA keskkonnainspektsioonile ja keskkonnaagentuurile avalduse, et Kõrtsi-Tõramaal Soomaa rahvuspargi külastuskeskuse vahetus läheduses tehtavad raietööd viivitamatult peatataks, sest ta kahtlustab metsapettust. Neljapäevasest lehest võis lugeda, et kõnealustes avaldustes on ühendus seadnud kahtluse alla registrisse kantud metsainventeerimisandmed ning palunud peatada raietegevuse nendel aladel, kus tema väitel on viimase metsainventeerimisega puistuid näidatud kohati 15–20 aastat nooremana.

Reedeses avalduses väidab EMA, et väärinventeerimine ei ole üksikjuhtum, vaid levinud ja süstemaatiline praktika, mille edasiseks ärahoidmiseks tuleks hakata astuma kiireid ja otsustavaid samme.

Soomaa rahvuspargi südames metsa raiuva osaühingu Strobus juhatuse liige Ahti Luts selgitas neljapäevases Sakalas, et ettevõttele on väljastatud raietööde tegemiseks seaduslik raieluba.

«Eesti Metsa Abiks pöördus avaldusega keskkonnainspektsiooni poole, kes alustas avalduse alusel vastava menetluse. Strobus teeb keskkonnainspektsiooniga igakülgset koostööd, sest osaühingu eesmärk on seaduslikud raietööd,» sedastas ta oma kirjalikus vastuses. «Arvestades, et EMA initsiatiivil on keskkonnainspektsioon alustanud menetlust, mis ei ole veel lõppenud, siis ei ole S­trobusil kahjuks võimalik anda kodanikuühendusele ega ka ajakirjandusele kommentaare poolelioleva menetluse kohta.»

Esmaspäeval korraldab keskkonnaamet Soomaa rahvuspargi Kõrtsi-Tõramaa keskuses ümarlaua, et arutada võimalikke lahendusi rahvuspargi piiranguvööndi metsaraietega seotud küsimustele. Ameti esimene eesmärk on kohtumisel mõista ja teada saada kohalike elanike ja huvirühmade ootusi, arutada võimalust luua Soomaa metsade majandamise hea tava ning selgitada, kuidas keskkonnaamet lähtub raie lubamisel või mittelubamisel kehtivast seadusandlusest.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles