Õiguskantsler kaitses Priit Toobalit ja Lauri Laasi

Õiguskantsler Indrek Tederi hinnangul rikuti kriminaalasjas kahtlustatavate riigikogu liikmete Priit Toobali ja Lauri Laasi pool riigikogu nõusolekuta läbiotsimisi tehes nende saadikupuutumatust.

Seetõttu tagastas õiguskantsler riigiprokuratuurile Toobalilt ja Laasilt saadikupuutumatuse võtmise taotlused.

Teder nentis, et loa teha riigikogu liikmete juures läbiotsimine andis prokuratuur, nagu nõuab kehtiv seadus. Õiguskantsleri hinnangul on see seadus paraku põhiseadusega vastuolus, sest lubab riigikogu liikmete juures läbiotsimist teha riigikogu nõusolekuta.

Riigikogu liikmete saadikupuutumatuse põhiseadusvastase rikkumise tõttu ei pea õiguskantsler põhjendatuks esitada riigikogule ettepanekut anda nõusolek koostada Toobali ja Laasi suhtes süüdistusakt ning õiguskantsler tagastas eile taotlused riigiprokuratuurile.

Riigi peaprokuröri Norman Aasa sõnul tähendab õiguskantsleri otsus süüasja menetlemise viivitust, sest nüüd on vaja oodata parlamendi liikme immuniteedi küsimuses riigikohtu otsust.

«Nagu õiguskantsler oma kirjas välja toob, on nii prokuratuur kui uurijad tegutsenud kehtiva seaduse järgi, probleem on aga selles, et kehtiv kriminaalmenetluse seadustik ise võib olla vastuolus põhiseadusega,» tõdes Aas.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmete Lauri Laasi ja Priit Toobali hinnangul tegi õiguskantsler prokuratuuri ja kaitsepolitsei töö kvaliteedile kohtueelset kontrolli.

Tagasi üles