Ugala nõukogu koguneb täna
Kultuuriministeerium pole rahul teatri tööga

Ugala

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Täna kell 15 koguneb Ugalas uuesti sihtasutuse nõukogu, et arutada teatri juhtimisega seonduvaid pingeid.


Uudisteportaal Delfi avaldas täna kultuuriministeeriumi teatrinõuniku Tõnu Lensmenti koostatud kirja Ugala teatrijuht Peeter Tammearule, kus loetletud kõik punktid, millega ta pole teatri töös rahul.

Eelmisel nädalal tagandas minister sihtasutuse nõukogu esimehe Jaak Alliku. Tõenäoliseks on peetud, et lähiajal vahetatakse välja ka teatrijuht, kelleks praegu on Peeter Tammearu.

Loomingulised etteheited:

- Viimase kolme hooaja kaootiline kunstiline planeerimine, hõre repertuaaripilt.

- Hetkel on loomingulises trupis vähemalt kolm juhtivat näitlejat, kes esimesel kutsel lahkuvad siit teatrist. Teatri loominguline koosseis ootab kutseid mujalt.

- Külalislavastajate läbimõtlematu kutsumine.

- Loomenõukogu soovituslikus funktsioonis ei oma mitte mingisugust jõudu, sest ettepanekuid ei arvestata.

- Loomingulise koosseisu „põgenemine" (Noormets, Raudsepp, Kask, Säälik, Soomets, Võigemast, Kuntsel, Aardam).

- Lavastuste kõrvaldamine repertuaarist loomenõukoguga arutamata.

- Külalislavastajate osas teevad otsuseid ainuisikuliselt teatrijuht ja nõukogu esimees.

- Nõukogu esimees sekkub repertuaarivalikusse, surub läbi oma positsiooni, kokkuleppeid ja eelistusi.

- Eestisiseselt tunnustatud lavastajaid ei kutsuta, sest kardetakse konkurentsi.

- Teatri kunstilise ambitsioonikuse madaldamine luues Ugalale ilmse marginaliseerumise ohu ja väljalangemise Eesti teatrimaastiku kõrgkontekstist.

- Ugala loomingulise personali sunnismaisus (teistes loomingulistes projektides osalemise välistamine, kuigi see ei taksitaks koduteatri tööd).

Halb sisekliima:

- Oma personali ei usaldata, hirm ja paanika, dialoogi tõrjumine.

- Usaldamatuse kultiveerimine organisatsiooni kõikides valdkondades.

- Inimväärikuse jalge alla tallamine - käitumine alluvatega.

- Tujudel põhinev personalipoliitika, hoomamatu subordinatsioon.

- Lepingute tingimuste läbirääkimised. Proovid juba käivad, kui veel ei tea külaliste numbreid. Lavastus tuleb välja ja siis alles selgub, mis on lavastuse eelarve.

- Autokraatlik, jäik ja kaootiline juhtimisstiil.

- Sisekommunikatsiooni häired.

- Kogu tehnilise personali koosseis ja selle üleesehitus pärineb Nõukogude ajast.

- Teatrijuhi ebaväärikas ja ebaeetiline käitumine väljasõitudel, pidudel, lava taga joomine.

Vähene avatus:

- Teater peab olema kultuurikandja ja tal on kodaniku kaasamise roll.

- Koostöö teatriliidu, teatrijuhtide, akadeemia, linna ja teiste avalike organisatsioonidega.

- Spartakiaadid ja kohtumised teiste teatritega ei soosita ühiseid ettevõtmisi.

- Suutmatus sõnastada, korraldada ja visualiseerida teatri nägu.

Etteheited nõukogule:

- Nõukogu on loonud olukorra, kus funktsioone kandev võim on koondatud ühe inimese kätte.

- Nõukogu esimees sekkub repertuaari valikusse, surudes läbi oma positsiooni oma tahet.

Tagasi üles