PRIA ootab taotlema põllumajandusmaa metsastamise toetust

PRIA maksab maaomanikele toetusi, et kujundada senisel põllumajandusmaal väärtuslikku metsamaad.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

31. märtsini saavad põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametisse esitada taotlusi hooldus- või täiendamistoetuse saamiseks need, kes 2005. või 2006. aastal rajasid põllumajandusmaale toetusraha abil metsakultuure.

Toetusi makstakse maaelu arengukava alusel väärtusliku metsamaa kujunemiseks senisel põllumajandusmaal. Selleks on kolme liiki toetusi.


Metsakultuuri rajamise toetuse abil rajasid maaomanikud 2005. ja 2006. aastal metsakultuure kokku rohkem kui 3200 hektarile põllumajandusmaale, võttes ühtlasi kohustuse, et viie aasta pärast on rajatud mets säilinud vähemalt 80 protsenti esialgse pindala ulatuses ja igal hektaril kasvab vähemalt 1600 puud.

„Noore metsakultuuri hooldamis- ja täiendamistoetuse abil aidatakse kaasa juba rajatud kultuuri paremale säilimisele," ütles PRIA menetlusbüroo peaspetsialist Siret Tappo. „Neljal järjestikusel aastal pärast metsakultuuri rajamist on võimalik saada metsakultuuride hooldamise toetust ja ühel korral sama perioodi jooksul toetust kultuuri täiendamiseks uute istikutega juhul, kui üle 25 protsendi istikutest on hävinud."

Kui toetusalune metsakultuur hävib erakorralistel põhjustel, näiteks ulukikahjustuse tõttu, tuleb taotlejal sellest kohe PRIA-le kirjalikult teatada. Kahjustuse tõendamiseks on vaja esitada ka metsakaitse- ja metsauuenduskeskuse koostatud ekspertiisiakt.

Toetuse määr on metsakultuuride hooldustoetusel 1205 krooni ja täiendamistoetusel 2003 krooni hektari kohta sõltumata sellest, kui suuri kulutusi tehti.

Metsakultuuri hooldamise ja täiendamisega seotud nõuete ning toetuse saamise tingimustega saab tutvuda PRIA kodulehel.

Toetuse taotlusi võtavad 31. märtsini vastu PRIA maakondlikud teenindusbürood, sealt saab küsida ka taotluse ettetrükki.

Täiendamistoetuse määramise otsused teeb PRIA 15. augustiks ja toetused makstakse välja 10. oktoobriks. Hooldustoetuse määramise otsus tehakse järgmise aasta 2. jaanuariks, raha makstakse välja 2. veebruariks.

PRIA vahendusel on kaheksa aasta jooksul makstud Eesti põllumajanduse, kalanduse ja maaelu toetamiseks toetusi enam kui 14 miljardi krooni ulatuses. Taotluste menetlejana on PRIA-l õigus ja kohustus kontrollida, et toetuste saajad õigusaktides sätestatud tingimusi täidaksid.

Tagasi üles
Back