Ministeerium auditeerib muuseumi ehitustöid

Kultuuriministeerium algatas auditi Viljandi muuseumi filiaali, Mart Saare majamuuseumi remondi- ja ehitustöödest ülevaate saamiseks.

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Kultuuriministeerium algatas auditi Viljandi muuseumi filiaali, Mart Saare majamuuseumi remondi- ja ehitustöödest ülevaate saamiseks.

Hinnatakse majamuuseumis tehtud ehitustööde kvaliteeti ja otstarbekust ning seda, kas kavandatud tööd on tegelikult tehtuga vastavuses.

Lähiajal lõppeva auditi käigus kogutud materjalidest nähtub, et enne tööde alustamist ei analüüsinud Viljandi muuseum piisavalt kriitiliselt kõikide kavandatavate tööde otstarbekust ja kulutuste tasuvust.

Muuseumi tellimusel tehtud ehitustööd on madala kvaliteediga, mis toob kaasa täiendavad tööd ja lisakulu. Lisaks tuleks teha töid, mis normaliseerivad muuseumi põhitegevuse jätkamiseks tavapärase olukorra. Majamuuseumi viimased ehitustööd pidid lõppema tänavu juunis, kuid tähtajaks neid valmis ei saadud.

Viljandi muuseum juhtis Mart Saare majamuuseumi remondi ettevalmistamise ja välisveevarustuse rajamise töid, sõlmis vajalikud lepingud ja koostas ka kavandatavate tööde nimekirja.
 

Tagasi üles