Õpetajad õpivad logerit ja dongelit kasutama

Täna ja homme on Olustvere mõisas Tiigrihüppe sihtasutuse suvekool, kus õpetatakse õpetajatele, kuidas tehnoloo­gia­vahendeid kasutades ühendada uurimistööd igapäevase õppega.

«Tänu Tiigrihüppe sihtasutuse tegevusele on koolidesse jõudnud tehnoloogiavahendid, mis sobivad ideaalselt uue õppekavaga nõutavate uurimistööde tegemiseks,» rääkis sihtasutuse juht Enel Mägi. «Samas ei ole meie õpetajaid piisavalt ette valmistatud selleks, et õpilasi nendes töödes juhendada.»

Korraldajad märkisid, et kui seni koolides tehtud uurimused on tihti teoreetilised või referatiivsed, siis tänapäevane katsetel põhinev uurimistöö eeldab infotehnoloogia tarvitamist. Kõige rohkem kasutatakse seadmeid füüsikatundides, kuid ka näiteks kehalise kasvatuse tundi on võimalik muuta põnevamaks, mõõtes ja analüüsides õpilase kiirust, kiirendust ja muud. Inimeseõpetuse tunnis on õpilastel võimalik teha EKG-d, mõõta südame tööd, kopsumahtu või vererõhku.

Kõiki kogutud andmeid saab õpilane arvutis hiljem matemaatiliselt spetsiaalse programmiga analüüsida.

«Suvekoolis me õpetajate vererõhku ei mõõda, vaid keskendume ühe teemana kombineeritud keskkonnamõõtmistele. Lisaks sellele ühendame uuenduslikult robootika ja teadusandurid ning tegeleme töö- ja tehnoloogiaõpetuse ning animatsiooniga,» täpsustas sihtasutuse koolitusvaldkonna juht Ave Lauringson.

Muu hulgas tulevad kõne alla sellised keeruliste nimedega seadmed nagu loger ja dongel. Esimene neist on andmelugeja, millega ühendatakse katsete tegemiseks sensorid, teine aga arvuti teel juhitava tikkimismasina programmi võti.

«Huvi suvekooli vastu on olnud suur ja kõiki soovijaid ei ole kahjuks võimalik vastu võtta,» ütles Lauringson.

Suvekoolis osaleb ligi 160 õpetajat kogu Eestist.

Tagasi üles
Back