Oodatakse taotlusi omaalgatuse programmile

1. aprillini võetakse vastu taotlusi kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2009. aasta kevadvooruks.

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

1. aprillini võetakse vastu taotlusi kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) 2009. aasta kevadvooruks.«KOP-i kevadvooru rahastamiseks on maapiirkonnale eraldatud 655 980 ja linnapiirkonnale 72 000 krooni,» rääkis maakondliku komisjoni esimees, Viljandi maavalitsuse majandusarengu peaspetsialist Jane Juust.

«Eelmise aasta kevadvooruga võrreldes on nii maa- kui linnapiirkonna summat vähendatud ligi 50 000 krooni võrra, aga kui ühest moodustab see veidi alla kümnendiku, siis teise vähendus on peaaegu pool,» sõnas ta.

Taotluse saab esitada Viljandi maavalitsuse sekretärile või tuua kolmanda korruse ruumi 306 hiljemalt 1. aprillil kell 16.30. Saata võib ka postiga, märkides aadressiks Viljandi maavalitsus, Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi. Vastu võetakse taotlused, mille postitamiskuupäev on hiljemalt 1. aprill.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv kogukonna kaasamise ja tugevdamise kaudu. Programmi valdkonnad on kogukonnaliikmete koolitamine ja kohaliku arengu kavandamine, ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine ning elukeskkonna parandamine.

Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil kahes sihtpiirkonnas: maapiirkondades (alla 2500 elanikuga asulad) ja linnapiirkondades (üle 2500 elanikuga asulad).

Taotlusi toetuste saamiseks võivad esitada avalikes huvides tegutsevad seltsingud (välja arvatud linnapiirkondades), mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis pole asutatud omavalitsuse või riigi osalusel ja milles ei osale liikmena omavalitsus või riik.

Programmi kaudu antava toetuste kasutamise maksimaalne tähtaeg on 12 kuud. Toetuse suurus kohaliku tähtsusega projektidele on kuni 25 000 krooni ja maakondliku või laiema tähtsusega projektidele kuni 50 000 krooni.

Projektidesse peab olema kaasatud taotleja omafinantseerimine või tema koostööpartnerite kaasfinantseerimine vähemalt 10 protsendi ulatuses projekti kogumaksumusest.

Tagasi üles
Back