Suletakse Viljandi tavaprügila

Reedel suletakse ametlikult Viljandi tavaprügila.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Reedel kell 11 suletakse ametlikult Viljandi tavaprügila.

Viljandi linnavalitsuse majandusameti keskkonnaspetsialisti Inga Nõmmiku sõnul suletakse prügila vastavalt keskkonnaministri 2004. aasta määrusele, mille kohaselt peavad kõik prügilad vastama esitatud nõuetele või olema jäätmete ladestamiseks suletud. Viljandi prügila ei vastanud kõigile nõuetele ning et nendega vastavusse viimine ei olnud tehniliselt võimalik ja majanduslikult otstarbekas, tuli prügila sulgeda.

Viljandi prügilasse hakati segaolmejäätmeid ladestama 1960. aastate algul. Arvestuslikult on prügilasse ladestatud ligi 300 000 kuupmeetrit jäätmeid. Olmejäätmete prügiladestu ala suurus oli umbes kaheksa ja pool hektarit.

Prügila sulgemistööd algasid 2010. aasta septembris ja jõudsid lõpule tänavu 20. juulil.

Praegu on Viljandis biogaasi eraldamise süsteem, mille tarvis rajati kahe meetri sügavusele gaasikogumistorustik ning paigaldati reguleer-kompressorjaam, kuhu gaas juhitakse, misjärel see põletatakse põletusseadmes. Territooriumi haldaja on aktsiaselts Veolia Keskkonnateenused, kelle kohustus on teha sulgemiskavaga ettenähtud seireid ning hoida suletud ladestusala korras. Seireid tuleb teha 30 aastat.

Projekti rahastaja on Euroopa Liidu ühtekuuluvusfond 1,56 miljoni euroga ja kümne protsendi ulatuses ehk summas 173 376 eurot Viljandi linnavalitsus.

Endiselt on avatud Viljandi jäätmejaam, kuhu saab tekkivaid jäätmeid anda.
 

Tagasi üles
Back