Korras trepp ja kaduv tee

Lühikese ja Õuna tänava vaheline trepp tehti eelmisel aastal korda.

FOTO: Kenno Soo

Kui üldiselt on järve äärde viivaid teid ja astmestikke aja jooksul vähemaks jäänud, siis üks lagunenud puittrepp tehti eelmisel aastal korda. Sealt edasi viiv teejupp hakkab aga rohtu kasvama.

Jutt käib Õuna ja Lühikese tänava vahele jäävast trepist, mis on Väikest ja Õuna tänavat ühendava puust astmestiku jätk. Kui enne remonti oli Õuna ja Lühikese tänava trepp ohtlikult lagunenud ning kohalikud elanikud kurtsid seda ka «Sakalale», siis nüüd võib seda igati turvaliseks kohaks pidada. Valgustust pisemat sorti trepi lähedal siiski ei ole, mistõttu tuleb pimedal ajal hoolas olla.

Märkimist väärib ka tõik, et Õuna tänav, mis algab Väikse tänava juures ning pöörab Lühikese ja Väikese tänava vahele, jõuab ametlikult välja Tartu tänavale. Vahepeale jääb aga lõik, kus autotee katkeb ning edasi läheb sissetallatud jalgrada, mida kasutatakse ilmselt vähe.

Tagasi üles