Mitusada koolinoort tahab esialgu saadust paremat riigieksami hinnet

Riigieksamite tulemustele laekus esialgsetel andmetel 290 apellatsiooni ja kõige sagedamini vaidlustati eesti keele eksami oma.

«Täna (eile — toimetus) on küll viimane päev neid esitada, kuid arvesse lähevad ka tänast kuupäeva kandva postitempliga saadetised, mis sisaldavad apellatsioone. Seega andmed ilmselt veel muutuvad,» ütles haridus- ja teadusministeeriumi pressiesindaja Asso Ladva.

Eesti keele eksami tulemust vaidlustati 103 korral ehk ligi kolmandikul juhtudest. Bioloogia- ja matemaatikaeksami tulemust vaidlustati 43, geograafiaeksami tulemust 20, eesti keele kui teise keele eksami tulemust 19, ajalooeksami tulemust 18, ühiskonnaõpetuse tulemust 17, inglise keele eksami tulemust kümnel, vene keele ja keemiaeksami oma seitsmel ning füüsikaeksami tulemust kolmel korral.

Ühtegi apellatsiooni ei laekunud prantsuse, saksa ja vene keele võõrkeeleeksami tulemuste kohta.

Vaidlustatud eksamitöö uuesti hindamiseks moodustab ministeerium apellatsioonikomisjoni, kuhu kuuluvad ministeeriumi välishindamisosakonna juhataja ja teenistuja ning õigusosakonna teenistuja.

Riikliku eksami- ja kvalifikatsioonikeskuse infojuhi Eeva Sireli sõnul kaasab komisjon oma töösse eksperte, kes kontrollivad vaidlustatud tulemusega eksamitöö hindamise vastavust hindamisjuhendile, võttes arvesse hindamiskomisjoni otsused hindamisjuhendi täpsustamise kohta.

«Komisjon teeb otsuse kümne päeva jooksul alates avalduse laekumisest. Selle põhjal võidakse tulemust tõsta, langetada või see samaks jätta,» ütles Sirel. «Otsus saadetakse apelleerijale kas meiliga või posti teel.»

Hinde tõstmise või langetamise korral saadetakse komisjoni otsus Sireli sõnul ka kooli, kus tehakse apellatsiooni esitanud eksaminandile uus lõputunnistus, samuti eksamikeskusesse, kus vormistatakse uus riigieksamitunnistus ja muudetakse see kättesaadavaks riigiportaalis www.eesti.ee.

Tagasi üles
Back