Lõuna politseiprefektuur tunnustas parimaid töötajaid

Täna tunnustab Lõuna politseiprefektuur pidulikul aktusel möödunud aasta parimaid töötajaid. Parima korrakaitsepolitseiniku tiitli pälvis Viljandi politseiosakonna patrullitalituse komissar Kaitho Pilt.

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Esmaspäeval tähistas Lõuna politseiprefektuur piduliku aktusega Eesti Politsei taasloomise 18. aastapäeva. Traditsiooniliselt tunnustati aktusel prefektuuri aasta parimaid töötajaid, kellele prefekt Tarmo Kohv andis üle teeneteplaadid.

Veel anti aktusel üle mentori aumärgid aktiivsematele koolitajatele ja personali arendajatele ning teenistusmärgid staažikatele töötajatele.Teeneteplaadi vääriliseks tunnistati Viljandi politseiosakonna patrullitalituse komissar Kaitho Pilt, kes sai parima korrakaitsepolitseiniku tiitli.Viljandi maakonna parima kriminaalpolitseiniku tunnustuse pälvis politseijuhtivinspektor Ando Kivilaan.Prefekt Tarmo Kohv andis üle mentori aumärgi olulise panuse eest politsei koolituste edendamise ja personali arendamise eest. Mentori aumärgi vääriliseks tunnistati Viljandi kriminaaltalituse komissar Inga Meo ning Sakala konstaablijaoskonna komissar Margus Talimaa.Politsei peadirektor Raivo Küüt ulatas pikaajalise teenistuse eest Eesti politseis teenistusmärgi "15 aastat laitmatut teenistust" 68-le Lõuna politseiprefektuuri teenistujale. Viljandimaalt said teenistusmärgid Kalev Juhanson, Erki Jürgen, Ivo Kralle, Allan Mumm, Lea Palksaar, Ülar Saar ja Janek Uusna.Teenistusmärgi "10 aastat laitmatut teenistust" Eesti Politseis said 26 Lõuna politseiprefektuuri teenistujat. Selle autasu pälvisid Viljandimaalt Raine Metusala ja Karin Saar.

Tagasi üles