Viljandi küsib riigilt viiele hoonele euroraha

Tänavu tühjaks jäänud ja Viljandi linnale antud Viiratsi lastekodu ruumidesse võib lähematel aastatel tulla 35-kohaline hooldekodu.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Viljandi volikogu peab kolmapäeval kinnitama otsuse, mille järel saab linnavalitsus minna viie hoone ehitamiseks 41 miljoni krooni suurust euroabi küsima.


Uutest ehitistest tahab linn abirahaga valmis teha staadioni olmeruumid (ligikaudne hind 7 miljonit krooni) ning ehitada Ranna puiesteele tennisemaja asemele täiesti uue tervisespordi olmehoone (7 miljonit krooni).

Remontida tahetakse Hariduse tänav 7 hoone, kuhu võiks tulla eakate päevakeskus (15 miljonit krooni), Midrimaa lasteaia maja (9 miljonit krooni) ning Viiratsi endine lastekodu, kuhu soovitakse rajada eakate hooldekodu.

Viimati nimetatud ehituse tarbeks jääks linnal esialgu abiraha kolm miljonit krooni, kuid seda soovitakse rajada teiste omavalitsustega kahasse ning mitmes etapis. Olemasolevatesse ruumidesse saaks pärast remonti mahutada 35 inimest ning juurdeehitis annaks veel 25 kohta.

Kõik esialgsed hinnad on välja pakutud eelmise aasta detsembris ning iga ehitise puhul peab linn oma raha juurde panema 15 protsenti.

Linnavalitsuses tehtud arvutuste kohaselt võiks linn saada 41 miljonit krooni euroabi uute hoonete ehitamiseks või vanade remontimiseks. Raha jagab riik ning tegemist on kohalike avalike teenuste arendamise programmiga, mida varem tunti KOIT-kava nime all. Taotlusi hakkas siseministeerium omavalitsustelt vastu võtma eelmisel nädalal ja neid kogutakse 20. märtsini.

Varem oli linnal koos lähiümbruse valdadega plaan teha selle raha eest kultuurimajale suur juurdeehitis ja rajada Männimäele 200-kohaline hooldekodu, mis oleks maksma läinud vähemalt 75 miljonit krooni.

Täpsemad uuringud näitasid, et sellise hooldekodu järele pole vajadust. Kultuurimaja laiendusest loobuti keerulise majandusolukorra tõttu.

Sellest, millal kõik nimetatud ehitised võiksid valmida, ei saa linnajuhid veel rääkida. Esmalt seisab ees dokumentide täitmine ja kinnitamine, sest tegemist on kõigile omavalitsustele jagatavate investeeringute toetusega. Kui linnavolikogu on heakskiidu andnud, peavad seda tegema veel maavalitsus ja lõpuks siseministeerium.

Tagasi üles