Targad otsused sünnivad raha eest

Riigikantselei rahastab tarkade otsuste fondist üheksat uuringut, mis peavad aitama teha kvaliteetsemaid otsuseid.

Tarkade otsuste fondi toel tehtud uuringud peavad aitama valitsusel kujundada prioriteetset poliitikat ning parandama riigi konkurentsivõimet ja säästvat arengut, teatas riigikantselei pressiesindaja BNS-ile.

«Soovime aidata kaasa sellele, et ministeeriumidel kujuneksid riigi ees seisvatest probleemidest ühesugused arusaamad,» ütles riigikantselei strateegiadirektor Keit Kasemets. «Uuringuettepanekuid arutati laiapõhjalistes töörühmades ning toetuse leidsid projektid, mille tulemusi on võimalik poliitika kujundamises vahetult arvestada ning mis aitavad saavutada valitsuse peamisi eesmärke ja keskenduvad mitut ministeeriumi puudutavatele teemadele,» lisas Kasemets.

Taotlusvooru kaudu rahastatakse üheksat uuringut kokku 304 000 euroga. Riigikantseleile laekunud 28 ettepanekut vaadati läbi riigikantselei strateegiabüroos ning neist 24 hindasid seejärel konkurentsivõime ja säästva arengu töörühmad.

Üheksa toetuse pälvinud uuringut tegelevad raskustes olevate ettevõtjate analüüsi meetodiga, Eesti ettevõtete e-äri ja e-kaubanduse kasutamise barjääridega, Eesti kaitsetööstussektori arendamiseks sobivate parimate rahvusvaheliste meetodite kindlakstegemisega, väljakutsetega, mida muutuv tööturg esitab kutseharidusele, peredele mõeldud toetuste ja lapsehoiusüsteemi mõjude auditiga, Eesti elanike finantskirjaoskuse ja finantsteenuste alase teadlikkuse uuringuga, vägivaldse pere vanema hooldusõigusega, Eesti innovatsioonipoliitikasse suurema lisandväärtusega välisinvesteeringute kaasamisega ning andmeaitade loomise põhimõtete väljatöötamisega.

Riigikantselei jälgib, et poliitikasoovitused ei jääks ainult paberile, vaid tekitaksid tulevikku kujundavate otsuste üle arutelu ning leiaksid praktilist kasutamist.

Tarkade otsuste fond loodi 2008. aastal kvaliteetsemate ja analüüsidel tuginevate otsuste soodustamiseks ning seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist. Analüüsid sünnivad teadusasutuste, ülikoolide,
uuringufirmade, ministeeriumide või teiste riigiasutuste ning valitsusväliste partnerite koostöös.

Tagasi üles