Prokuratuur: Toobal kauples tanklas mõjuga

Riigiprokuratuur on lõpetanud ühe kahest kriminaalasjast, millesse on segatud Suure-Jaanist pärit riigikogu liige Priit Toobal.

FOTO: Toomas Huik / Postimees

Prokuratuur lõpetas riigikogu liikme Priit Toobali vastu algatatud mõjuvõimuga kauplemise kriminaalasja. Kahtlustuse järgi olevat ta kaubelnud mõjuga Viljandi Statoili tanklas.

Viljandis asuva Statoili turvakaamerate salvestuse ning teiste jälitustoimingutega on riigiprokuratuuri teatel kindlaks tehtud, et Lõuna-Eesti ärimees Jüri Luik ja riigikogu liige, Keskerakonna peasekretär Priit Toobal kohtusid eelmise aasta 28. juulil Viljandis Statoili tanklas. Seal andis Luik Toobalile sularahas 300 eurot.

Raha lepingu eest

Kohtumisel selgitas Jüri Luik, et Toobalile antav 300 eurot on varem kokkulepitud kümme protsenti Võru folklooripäevadel ilutulestiku korraldamise eest saadud tasust. Mehed leppisid sealsamas kokku, et summat, mille Luik Toobalile Keskerakonna toetuseks andis, Luige nimelt tuleva annetusena kirja ei panda.

Jüri Luik andis seejuures Priit Toobalile teada, et on ka edaspidi huvitatud pakkumistest korraldada «Tallinn kultuuripealinn 2011» üritustel ilutulestikku või valgustust.

Toobal kinnitas, et Tallinnas korraldatakse 2011. aasta lõpuni palju kultuuripealinna üritusi ning Luigel võib selline võimalus avaneda. Luik teavitas Toobalit Statoili tanklas ka sellest, et tasub järgmisel kohtumisel kümme protsenti rahast, mille ta teenis Tallinna merepäevade ajal laeva Krusenstern vastuvõtul korraldatud ilutulestiku eest.

Jälitusprotokollist selgub, et Jüri Luik andis järgmisel kohtumisel Priit Toobalile sularahas 300 eurot: 100 eurot moodustas 10 protsenti merepäevade eest saadud tasust ning 200 eurot andis Jüri Luik, saamaks edaspidi võimalusi Tallinnas teenuseid osutada.

Priit Toobal soovis kohtumise ajal teada, kas Luigele on tähtis, et üritused toimuksid reaalselt, ning arutas võimalust teha neid nõnda, et ettevõtja annaks Luigele makstud rahast 50 protsenti Priit Toobalile tagasi. Samal kohtumisel teatas Toobal, et ka edaspidised kohtumised võiksid toimuda Ester Tuiksoo vahendusel.

Samuti nähtub tõenditest, et Tuiksoo ja Luik arutasid omavahelises vestluses võimalust muretseda Keskerakonna toetuseks Tallinnas korraldatavate ürituste kaudu raha niiviisi, et Luik maksab ürituste eest teenitud tasust 50 protsenti Priit Toobalile.

Tõenditest tuleb ilmsiks, et Jüri Luik käis Ester Tuiksooga kokkulepitult septembri lõpul Keskerakonna büroos, kus talle anti Priit Toobali nimel koostatud ja allkirjastatud sama kuupäeva kandev kiri. Selles teatas Toobal, et tänab Jüri Luike toetamast Keskerakonda 500 euroga ning peab ühtlasi teatama, et tema pädevuses ei ole esindada Tallinna linnavalitsust ja sihtasutust Tallinn 2011 ega pidada nende nimel läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid.

Jüri Luik allkirjastas Keskerakonna kontoris viibinute soovil kaks kassa sissetuleku orderit, mida oli soovinud Priit Toobal.

Prokuratuur loobus

Riigiprokuratuur jäi Toobalile ja Tuiksoole esitatud kahtlustustes seisukohale, et mõjuvõimu kasutamine, saavutamaks seda, et sihtasutus Tallinn 2011 ja muud Tallinna ametiisikud teeksid otsuseid tasu maksva isiku huvides, on ebaseaduslik.

Viidates riigikohtu 30. aprilli otsusele, millega Tallinna endine linnavolinik ja Pirita linnaosa halduskogu endine esimees Mati Eliste niisuguses kriminaalasjas osaliselt õigeks mõisteti, leidis prokuratuur, et mõjuvõimuga kauplemise koosseisu rakendada pole enam võimalik. Seetõttu lõpetati Ester Tuiksoo ja Priit Toobali mõjuvõimuga kauplemise episoodi menetlemine.

Jätkub Hannes Rummi elektronkirjade kuriteoepisoodi kriminaalmenetlus. Kahtlustuse on saanud Priit Toobal, Lauri Laasi ja Ivor Onksion.

Tagasi üles