Põllumajandusministeerium kolib allasutuse Viljandisse

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder tegi tänasel Maaelu Edendamise Sihtasutuse (MES) nõukogu koosolekul ettepaneku kolida sihtasutuse Tallinna kontor Viljandisse.

«On loogiline, et maaelu edendamisega tegelev sihtasutus asub väljaspool pealinna ja viimane aeg on seda ka teha,» märkis Seeder.


Nõukogu kiitis üksmeelselt heaks sihtasutuse üleviimise Viljandisse 2013. aasta jooksul.


Võlakohustuste tagamise, laenude ja toetuste andmise ning maaelu maine kujundamisega tegelevas MES-is töötab 16 inimest, neist kuus Tartu kontoris. Kolimine puudutab ainult Tallinna peakontoris töötavaid inimesi.


MES-i töö ümberkorraldamine jääb juulikuus ametisse astuva uue juhatuse ülesandeks.


«Põllumajandusministrina lähtun oma haldusala korraldamisel lisaks põllumajanduspoliitikale ka regionaalpoliitikast,» rääkis Seeder. «Viies töökohad maakondadesse, mitmekesistame kohalikku tööjõuturgu ja loome eeldused noortele ning haritud inimestele maapiirkondadesse elama jäämiseks.»


Seeder kutsus üles ka teisi ministeeriume ning ametiasutusi säilitama ja viima töökohti ning elu väiksematesse maakonnakeskustesse.


Põllumajandusministeeriumi valitsemisala peakontoritest asub lisaks ministeeriumile Tallinnas vaid veterinaar- ja toiduamet. Ülejäänud olulisematest ametiasutustest paiknevad keskusega Tartus põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet (PRIA), veterinaar- ja toidulaboratoorium ning jõudluskontrolli keskus, Sakus on Eesti maaviljeluse instituut, põllumajandusamet ja põllumajandusuuringute keskus, Jõgeval asub Jõgeva sordiaretuse instituut ning Jänedal maamajanduse infokeskus. Samuti asuvad põllumajandusministeeriumi haldusala ametite teenindusbürood kõikides maakonnakeskustes.

Seedri sõnul on 30-40 lisatöökohta Tallinnas tühised, aga maakonnakeskuses väga tähtsad. Ühtlasi võib arvestada, et spetsialistidega tulevad kaasa perekonnad ja tekkiv lumepalliefekt toidab kohalikku eraettevõtlust ning aitab lasteaedadel ja koolidel elujõulisena püsida.


«Mida kauem me viivitame, seda nõrgemaks maakonnakeskused jäävad,» ütles Seeder. «Riigi asi on anda signaal, et kõik piirkonnad on olulised ning neid pole unustatud ja maha jäetud.»

Tagasi üles