Ülikooli rektor ei pidanud kultuuriakadeemia juhiga töölepingu lõpetamist proportsionaalseks karistuseks (11)

Marko Suurmägi
, peatoimetaja asetäitja
Copy
Tartu ülikooli rektor Toomas Asser ei pidanud pärast vääritu teo ilmsikstulekut kultuuriakadeemia juhi töölepingu lõpetamist proportsionaalselt õigeks karistuseks ja seetõttu lahkus ahistamise ohver.
Tartu ülikooli rektor Toomas Asser ei pidanud pärast vääritu teo ilmsikstulekut kultuuriakadeemia juhi töölepingu lõpetamist proportsionaalselt õigeks karistuseks ja seetõttu lahkus ahistamise ohver. Foto: Sille Annuk

Pärast oma naiskolleegi ahistamise järel ametist taandunud Viljandi kultuuriakadeemia direktori Juko-Mart Kõlari juhtumi avalikuks tulekut pöördus Tartu ülikooli rektor Toomas Asser akadeemia inimeste poole avaliku kirjaga.

Ta selgitas selles, miks tegi otsuse, mille tulemusena ei tagandatud Kõlarit vääritu teo tõttu oma ametikohalt. Sakala avaldab pöördumise muutmata kujul.

Hea ülikoolipere

Tõenäoliselt on paljud teist jõudnud meediast lugeda Viljandi kultuuriakadeemias toimuva kohta. Kuna tegu on töösuhteid puudutava olukorraga, pole mul kahjuks võimalik jagada kogu asjassepuutuvat infot. Pean siiski vajalikuks selgitada juhtimisotsuse tagamaid.

Mul on südamest kahju, et peame ülikoolis taas tegelema juhtimisalase eksimusega, mille tagajärjel oleme kaotanud väga väärtusliku noore kolleegi.

Sain rektorina juhtunust teadlikuks 19. juunil, kui humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan teavitas mind sellest, et kultuuriakadeemia juht Juko-Mart Kõlar oli andnud oma noorele kolleegile üle päevikulaadse kirjutise, mis sisaldas viimase kohta detailseid isiklikke tähelepanekuid ja fantaasiaid. Vaagides oma meeskonnaga juhtunu kohta teada olevat infot ja poolte selgitusi, mõistsime Juko-Mart Kõlari teo ühemõtteliselt hukka. Juko-Mart Kõlar käitus oma kirjutatut noorele kolleegile üle andes ja teda survestades äärmiselt ebaprofessionaalselt ega oleks tohtinud kolleegi ühelgi juhul sellisesse olukorda panna.

Otsustasin, et Juko-Mart Kõlar saab oma teo eest ametliku hoiatuse. Ametlik hoiatus on ülikoolis tugeva kaaluga reaktsioon, muu hulgas antakse hoiatuse saajale ühemõtteliselt teada, et mistahes järgneva sobimatu tööalase käitumise korral on ülikoolil õigus tööleping üles öelda. Hoiatuse kasuks valiku tegemisel arvestati Juko-Mart Kõlari omaalgatuslikku ülestunnistust, selgesõnalist kahetsust, vabandusi ning arusaamist teo mõjust ja tagajärgedest. Kuna Kõlarile ei olnud varasemaid tööalaseid etteheiteid, ei pidanud ma töölepingu kohest lõpetamist proportsionaalseks karistuseks. Distsiplinaarkorras ametliku hoiatusega piirdumise taga olnud kaalutluste hulgas oli muu hulgas kinnitus nii kannatanud töötajalt kui ka tema Viljandi kolleegidelt, et tööalases suhtluses ei olnud Juko-Mart Kõlar kogu koos töötatud aja jooksul kordagi ületanud kollegiaalse suhtluse tasandit.

Mul on siiralt kahju, et kultuuriakadeemia juht tekitas oma mõtlematu ja lubamatu käitumisega meeskonnas ebaturvalise tööõhkkonna, mille tõttu otsustas inimene, kellel polnud mingit süüd, ülikoolist lahkuda. Pöördusin kohe juhtunu teatavaks saamise järel kannatanud kolleegi poole, et väljendada juhtunu pärast kahetsust ja pakkuda võimalust leida talle ülikoolis mõni teine talle sobiv töökoht. Ka tunnustasin teda selle eest, et ta ei jätnud juhi ebakohasele käitumisele reageerimata. Loodan siiralt, et meie koostöö saab tulevikus jätkuda.

Täna, 6. juuli hommikul andis Juko-Mart Kõlar teada oma otsusest astuda direktori ametikohalt tagasi. Alates 1. septembrist on direktori ülesannetes kolledži õppedirektor Kadri Steinbach ja ülikool korraldab konkursi uue direktori valimiseks.

Tegemist on tõsise juhtumiga ja ülikool on saanud sellest oma õppetunni. Meie töötajate tööheaolu ja võrdse kohtlemise tagamine on ülikooli üks kesksemaid tegutsemispõhimõtteid ja suhtume sellesse edaspidi veelgi tähelepanelikumalt. Mul on rektorina jätkuvalt oma kolleegide, eriti eri tasandi juhtide suhtes ootus, et nad juhinduvad oma töös ülikooli põhiväärtustest ja headest tavadest.

Rektor Toomas Asser

Tagasi üles