RMK tõi metsainfo ühte kohta kokku

Sakala
Copy
Metsakategooria.
Metsakategooria. Foto: RMK

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) hakkas riigile kuuluva metsa kohta andmeid koondama ühele platvormile, oma veebilehele, et huviline leiaks neid hõlpsamini ning riigimetsa käekäigust ülevaate saamine oleks kasutajasõbralikum.

RMK juhatuse esimehe Mikk Marrani sõnul on usaldusväärsed metsaandmed eeldus ja lähtekoht metsanduses valikute üle arutamiseks ja otsuste tegemiseks.

«RMK hallata on ligi pool Eesti metsadest. Meil on tööl ligi 80 metsakorraldajat, kes inventeerivad ehk käivad füüsiliselt metsas ja koguvad metsa kohta regulaarselt värskeid andmeid,» kõneles ta pressiteate vahendusel. «Lisaks on meil kasutada kaugseire ehk lennukite abil tehtud LiDAR-mõõdistus, et saada parim võimalik ülevaade riigimetsade olemist.»

Kui näiteks oma aastaaruandes kajastab RMK andmeid konkreetse kuupäeva seisuga, siis nüüd astub asutus sammu edasi ja annab avalikkuse ette operatiivandmed. Ehk niipea kui andmed mingite näitajate kohta uuenevad RMK-sisestes infosüsteemides, on need ka avalikkusele kättesaadavad. Platvorm uuendab paljusid näitajaid korra ööpäevas.

RMK metsamaa jagunemine vanuseklassi järgi maakondades.
RMK metsamaa jagunemine vanuseklassi järgi maakondades. Foto: RMK

Laiema konteksti loomiseks kuvab RMK platvorm esmalt ÜRO toidu- ja põllumajandusorganisatsiooni ülevaadet metsasuse kohta maailmas tervikuna ning kitsamalt Euroopas. Eesti metsasus on 57 protsenti, mis annab maailmas 37. ja Euroopa pingereas viienda koha. Euroopas on metsasus suurem vaid Soomes, Rootsis, Montenegros ja Sloveenias.

Eesti metsade kohta tervikuna kogub andmeid keskkonnaagentuur, kes kasutab selleks statistilist metsainventuuri. Selle põhjal oli 2022. aasta seisuga RMK hallata 46,3 protsenti Eesti metsamaast, ülejäänu kuulus eraomanikele. Kõige metsasemad maakonnad Eestis on Hiiumaa, Valgamaa ja Ida-Virumaa.

RMK kohta käivate andmete puhul on esmajärjekorras avaldatud kolm näitajat: hallatava maa jagunemine kategooria põhjal üldiselt ja maakonniti, metsamaa jagunemine peapuuliigiti ja maakondlikult ning metsamaa jagunemine vanuserühmade põhjal kümneaastase sammuga.

RMK metsamaa jagunemine peapuuliigi järgi.
RMK metsamaa jagunemine peapuuliigi järgi. Foto: RMK

Majandatavat metsa on RMK-l 627 000 hektarit, kaitstavat metsa 431 000 hektarit ning muud maad nagu sood ja veekogud 332 000 hektarit. Võrdluseks: Eesti pindala on 4,53 miljonit hektarit.

Peapuuliigi põhjal on riigimetsas enim männikuid, neile järgnevad kaasikud ja kuusikud. Vanuserühmade põhjal on jaotuses eristatud kaitstav mets ja majandatav mets.

Enamik graafikutest uueneb RMK koduleheküljel kord ööpäevas, seda juhul, kui RMK-l on metsade olemi kohta laekunud värskemat infot metsakorraldajatelt või kaugseirest.

Riigimetsa kohta käivaid andmeid kuvatakse paralleelselt ka keskkonnaportaalis, mis on üks riiklik värav kõikidele keskkonnaandmetele, sealhulgas metsaandmetele. Keskkonnaportaalist saab ülevaate Eesti metsade kohta tervikuna.

RMK metsamaa jagunemine vanuserühmade järgi.
RMK metsamaa jagunemine vanuserühmade järgi. Foto: RMK
Tagasi üles