Viljandi on mitmel moel ajalooline linn. Kunagise hansalinnana ja ühe esimese, XIII sajandil Eestisse rajatud kivilinnuse asupaigana on ta olnud XX sajandil keskuseks ka Nõukogude relvajõudude kindralstaabi peavalitsuse 4. üksikule eriotstarbelisele brigaadile ehk paljuräägitud hübriidsõja osalisele, olles niiviisi külma sõja aegne Briti tuumarünnaku sihtmärk.

Esmalt terminitest.

Hübriidsõja meetodite sekka kuuluvad info- ja psühholoogiline mõjutustegevus, (poliitiline) santaaž, luuretegevus, küberrünnakud, kuritegevuse ärakasutamine vastase ühiskonna mõjutamiseks, majanduslik survestamine, eri- ja regulaarüksuste kasutamine, terrorism, radikaliseerimine, massirahutuste õhutamine ning aktivistide kaasamine, mille eesmärk on destabiliseerida ja naeruvääristada sihtriigi sisejulgeolekut ja olulisi riiklikke funktsioone.