MULK ÜTLEP VÄLLÄ

Alli Laande

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Kultuuriprogramm jagas raha


Mineve nädäl ist jälle kuun Mulgimaa kultuuriprogrammi nõukogu ja sääl me sis arutime selle raha jagamist, mes kultuuriministeerium om Mulgimaale anden.

Projekte tulli siikõrd 42 ja raha olli meil jaote 52 000 eurut. Küstu olli ligi 80 000. Sii olli üits ää aaste, äste toredit projekte olli ja neid olli saadetu egäst kandist — terve Mulgimaa om nüid elun. Sii olli suur rõõm.

Egä sii rahajagamine kerge ole. Aga midägi piap ju valime. Täämpe me es anna raha neile projektele, mes olli kirjutet sõite pääle. Kui suure inimese tahtsive iki sõitma minna, sis transpordi jaos me es anna. Mõtlime, et egäl projektil piap oleme tulemus. Kas sis kohe või edespidi. Äste pallu olligi jätkuprojekte, midä om kirjuten Mulgi kultuuri instituut.

Nii ollive aaleht, õpetejide koolitus ja Mulgi pidu. Neid me toetime iki edesi. Egäst projektist me võtsime raasike maha, sis ku sääl sehen olli süük-juuk suurtele inimestele, sedä me es anna. Lastele andsime söögi jaos kah.

Peris uus olli üits Valga lasteaia perepäevä projekt, sii olli üits tore asi. Rahvarõõvaste tegemist me ää meelege toeteme, a mitte rõõvaste ostmist. Kige parep om sedäsi, et anname materjali raha ja emäde ja vanaemäde esi teeve. Selle jaos saive raha kolm lasteaida.

Suurep summa läits Villändi muuseumile, kunkottelt tulep vällä üits tore raamat «Mulgimaa pilte pääl». Sellege saime üte suure võidu kah: kigepäält pidi sääl oleme eestikiilne jutt ja ingliskiilne kah, aga nüid tulep kige tähtsamb jagu iki mulgikiilne ja alla sõs pannas sii eesti ja inglise kiilde.

Väige ää miil olli raha anda uvve laadi jaos, midä Anu Taul tiip. Viil tulep murdeluule antoloogia, mes võtap kokku mede luuleteje. Sii om väige oodet asi. Tulemen om Erna-Elise Neimanni «Mulgikiilsid ütlemisi» II jagu. Valmis om saanu kah praktiline mulgi keele sõnaraamat, mes lääp nüid rükki.

Sii aaste om rikas aaste mulkel.

Tagasi üles