Kelle südameasi on välismaalaste lõimumine?

Janika Gedvil
, Viljandi linnavalitsuse Ukraina koordinaator (Eesti 200)
Copy
Janika Gedvil
Janika Gedvil Foto: Erakogu

KULTUURIMINISTEERIUMI kodulehelt leiab kena definitsiooni: «Lõimumispoliitika eesmärk on aidata kaasa Eestis sidusa ja stabiilse ühiskonna kujunemisele, kus eri keele- ja kultuuritaustaga inimesed on omaks võtnud Eesti identiteedi ning peavad Eestit oma kodumaaks, osalevad aktiivselt ühiskonnaelus, sealhulgas tööhõives, elukestvas õppes ja kodanikuühiskonnas, jagavad demokraatlikke väärtusi, annavad oma osa riigi ja ühiskonna arengusse ning orienteeruvad Eesti kultuuriruumis.

Lõimumise aluseks on Eesti ühiskonna avatus ning inimeste teadlikkus ja austus erinevate kultuuride ja keelte vastu ning Eesti identiteedi omaksvõtt.» Ainsana on jäetud selles selgituses ütlemata, et lõimumine on pikk eesmärgistatud protsess ja seda ei saa teha ühepoolselt ning käsu korras – lõimuge! Oleme vist kõik seisukohal, et Eesti riik on vene rahvusest inimeste lõimumise toetamisel ja korraldamisel juba ebaõnnestunud ja sellest tuleks nüüd õppida.

Kommentaarid
Copy
Tagasi üles