Põhja-Sakala vald tahab algaval õppeaastal noori õpetajaid toetada

Sakala
Copy
Uuel õpeaastal lubab vald õpetajatele ja tugispetsialistidele toetust maksta.
Uuel õpeaastal lubab vald õpetajatele ja tugispetsialistidele toetust maksta. Foto: Marko Saarm

Et väärtustada üldhariduskooli õpetajaid ja tugispetsialiste, huvikooli õpetajaid ning lasteasutuse tugispetsialiste, otsustas Põhja-Sakala vallavolikogu hakata maksma toetust kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile.

Toetust makstakse isikule, kes on taotlemise hetkel kuni 30-aastane (kaasa arvatud), vastab ametikohale kehtestatud tingimustele, töötab Põhja-Sakala valla haridusasutuses ega ole töötanud viimase 12 kuu jooksul Põhja-Sakala vallas toetusõiguslikul ametikohal.

Toetuse suurus on 300 eurot ja seda makstakse 24 kuu jooksul. Kui isik töötab vähema kui 1,0 koormusega, vähendatakse toetuse suurust proportsionaalselt vastavalt isiku koormusele. Toetuse taotlemisega võtab õpetaja või tugispetsialist endale kohustuse töötada ametikohal neli aastat. Toetuse maksmine lõpetatakse, kui selle saaja ei vasta eelnimetatud tingimustele.

Põhja-Sakala abivallavanema Kaie Toobali sõnul on vajaduse kõrgharidusega noorele õpetajale ja tugispetsialistile toetuse maksmiseks tinginud asjaolu, et õpetajaamet ei ole noortel esimene valik. "Noorte õpetajate ja tugispetsialistide osakaal konkurssidel on väike, õpetajaks õppinud ei lähe kooli tööle," märkis ta. "Probleem on ka see, et noored õpetajad ja tugispetsialistid lahkuvad õppeasutusest juba aasta või paari pärast."

Vastuvõetud korraga loodetakse tagada kvalifitseeritud õpetajate ja tugispetsialistide töötamine valla haridusasutustes ning soodustada uute õpetajate ja tugispetsialistide elama- ja tööleasumist Põhja-Sakala valda.

Toetuse maksmise kord hakkab kehtima 1. septembrist.

Tagasi üles