Saarepeedi lõpetab mullused tööd

Saarepeedi vallavanema Salme Koplikase sõnul lähevad valla tänavused kopsakamad summad mullu alustatud suurte tegude lõpetamiseks.

«Suurim töö on Saarepeedi küla vee- ja kanalisatsioonitrassi rekonstrueerimise teine etapp,» lausus ta. «See läheb maksma 245 000 eurot, lõviosa rahast tuleb keskkonnainvesteeringute keskuselt ning valla osa hõlmab 20 protsenti.»

Samuti lõpevad infopunkti-matkamaja renoveerimine ja rahvamaja huviringide ruumide remont. Esimene neist nõuab 34 585 eurot ja teine 38 535 eurot. Rahvamajja ostetakse uusi rahvariideid, mis lähevad maksma 15 000 eurot.

Saarepeedi kooli heaks on vallaeelarves 14 700 eurot, millest enamik kulub kooli söökla remondiks.

Teede parandamiseks on 32 000 eurot. Biotiikide ümber rajatakse piirdeaed, see nõuab 13 000 eurot.

«Kokku on tänavuse eelarve kulud 897 163 eurot ning tulud 902 942 eurot,» sõnas Koplikask. «Võrreldes eelmise aasta eelarve tegeliku täitmisega on tulusid planeeritud kaks protsenti enam.»

Suurima tulu toob eelarvesse üksikisiku tulumaks: seda loodab vald laekuvat 477 000 eurot ehk 5 protsenti enam, kui mullu kogunes.

Maamaksu on kavandatud 52 000 eurot — sama palju, kui laekus eelmisel aastal.

Tagasi üles