Viljandisse tulevad õuesõppeklass, joogiveepunktid ja lilleaasad

Sakala
Copy
Lilleaasad rajatakse eri aegadel õitsvatest kevadlilledest, nii et õitsemise aeg oleks võimalikult pikk.
Lilleaasad rajatakse eri aegadel õitsvatest kevadlilledest, nii et õitsemise aeg oleks võimalikult pikk. Foto: Jaan Männik

Keskkonnainvesteeringute keskuse toel paigaldatakse Viljandisse viis avalikku joogiveepunkti, luuakse õuesõppeklass ning rajatakse sibullilledest aasad.

Linna ja keskkonnainvesteeringute keskuse sõlmitud leping toob Viljandisse 200 000 eurot kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise projekti raha. Linna omaosalus on 15 protsenti ehk 35 295 eurot.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on kliimamuutused meile kõigile järjest enam nähtavad ja tuntavad. "See projekt annab hea võimaluse Viljandi noori kliimamuutuste vallas harida ning keskkonnahariduse abil aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks inimesteks. Samuti saame projekti toel astuda samme, et kliimamuutusi leevendada," nentis ta.

Viis avalikku joogiveevõtu punkti on mõeldud selleks, et leevendada soojussaare efekti linna nendes piirkondades, kuhu soojal ajal satub palju inimesi.

Õuesõppeklassi plaanitakse huvikooli ja Kesklinna kooli hariduslinnakusse Jakobsoni tänav 47a kinnistule. Klass pakub võimalust uurida, katsetada ja praktiseerida, omandada keskkonna- ja kliimaharidust ning jätkata loodussuuna huviringide tööd.

Õuesõppeklass rajatakse pärast amortiseerunud hoone lammutamist selle maakivist müürile ja vundamendile. Hoone lammutatakse ning müür ja vundament korrastatakse projektiväliselt.

Lilleaasad rajatakse eri aegadel õitsvatest kevadlilledest, nii et õitsemise aeg oleks võimalikult pikk, hooldusvajadus vähene ning valik linna tervikpilti silmas pidades mitmekesine.

Toetust taotleti Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2014−2021 programmi "Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine" teisest avatud taotlusvoorust "Kliimamuutuste leevendamise ja mõjuga kohanemise tegevused". Projekt peab olema ellu viidud hiljemalt 30. aprilliks 2024.

Tagasi üles