T, 26.09.2023

Väikeettevõtjad saavad veel küsida investeeringutoetust

BNS
Facebook
Comments
Läheb veel aega ja siis hakkab vili põllul voogama.
Läheb veel aega ja siis hakkab vili põllul voogama. Foto: Elmo Riig

Mikro- ja väikeettevõtjad saavad taotleda põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametist (PRIA) põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetust, aega selleks on 31. maini.

Aprillis jõustus määrusemuudatus, millega tõsteti toetuse maksimaalset suurust, mis nüüdsest on arengukava programmiperioodil ühe taotleja kohta kokku miljon eurot.

PRIA arengutoetuste osakonna teenuste juht Kristel Võsu ütles, et kuna toetuse maksimaalset suurust ühe taotleja kohta arengukava programmiperioodi jooksul suurendati 250 000 euro võrra, siis saavad selle konkreetse toetuse taotlemise võimaluse ka need ettevõtjad, kes on arengukava programmiperioodi jooksul juba varem kehtinud maksimaalse toetussumma ulatuses investeeringuid teinud, kuid soovivad nende tegemisega jätkata.

Taotlusvooru eelarveks on planeeritud neli miljonit eurot.

Toetus on mõeldud väikeettevõtjatele, kelle põhitegevusala oli taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal toiduainete või joogi tootmine ning mikroettevõtjatele, kes on vähemalt kaks taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastat tegelenud Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisas nimetatud toodete, välja arvatud kalandus- ja vesiviljelustoodete tootmisega.

PRIA otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 21. septembril.

Facebook
Comments
Tagasi üles