Võrtsjärve ranna-ala arendamine jäi ideetasandile

Merlin Kuld
, reporter
Copy
2016. aastal plaaniti hakata Valmas Võrtsjärve ranna-ala arendama. Plaaniks see aga jäigi.
2016. aastal plaaniti hakata Valmas Võrtsjärve ranna-ala arendama. Plaaniks see aga jäigi. Foto: Elmo Riig

Seitse aastat tagasi plaanis Viljandi vald Võrtsjärve ranna-ala arendama hakata, kuid ei ole seniajani selles suunas ühtegi sammu astunud ja tunnistas nüüd sellekohase korralduse kehtetuks.

2016. aasta märtsi korralduse "Võrtsjärve ranna-ala detailplaneeringu algatamine" peamine eesmärk oli arendada ranna-ala Valma külas. Plaaniti paika panna sealne liikluskorraldus, täpsustada rannale juurdepääsu, määrata supluskoht, koht avaliku kalasadama rajamiseks ja ehitusõigus ning kavandada planeeringualaga piirnevate kruntide vee- ja kanalisatsioonilahendus.

Planeeringuala suurus oli ligikaudu neli hektarit ning detailplaneeringu algatamisel tugineti valla arengukava tegevuskavale 2015 –2019, mis nägi ette Valmas Võrtsjärve kalda-ala korrastamise ja ranna-ala arendamise koostöös turismiettevõtjatega, eraomanikega ja Leaderi kalanduspiirkonnaga.

Tagasi üles