Rahetsema elanikud saavad ühisveevärgi

Aivar Aotäht
, reporter
Copy
Vardi külas käivad ehitustööd, et Rahetsema piirkonna elanikud saaksid järgmise aasta suvel liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.
Vardi külas käivad ehitustööd, et Rahetsema piirkonna elanikud saaksid järgmise aasta suvel liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Foto: Marko Saarm

Vardi küla Rahetsema piirkonna elanikud peavad praegu kannatama elu ehitustandril, kuid tänu sellele tööle saavad nad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni.

Osaühingu Ramsi VK juhataja Steve Võsu ütles, et ehitatakse ligikaudu 4400 meetrit veetorustikku, 3100 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 2000 meetrit survekanalisatsiooni torustikku. Lisaks rajatakse kolm reoveepumplat ning üks veepuhastusjaama pesuveepumpla. Ühtlasi rekonstrueeritakse Ramsi aleviku veepumpla veetöötlus ja laiendatakse reoveepuhastit.

Tagasi üles