Koalitsioonikõneluste pidajad tegid ettepaneku muuta haridustee kohustuslikuks 18. eluaastani, sest üha enam noori – igal aastal paar tuhat, enamikus poisid – ei jätka põhihariduse omandamise järel kooliteed gümnaasiumis või kutsekoolis. Mullu pööras samale murele tähelepanu programmi Noored Kooli kampaania #kaotatud2000. Noored Kooli ise panustab haridusliku ebavõrdsuse vähendamisse nii, et programmiga liitunud suunduvad õpetama vaid nendesse koolidesse, kus põhiharidusega piirduvaid õpilasi on Eesti keskmisest rohkem. Viljandimaal näeb neid õpetajaid näiteks Olustvere põhikoolis, suurem osa töötab aga Harjumaal ja Ida-Virumaal.

Hariduslik ebavõrdsus ei ole kindlasti mure, millele leebelt otsa vaadata, sest see mõjutab muu hulgas noorte täiskasvanute õpiedukust ning inimeste majanduslikku ja sotsiaalset toimetulekut.

Facebook Twitter
Comments