Paber: Pension jõuab kontole kuu viiendal päeval

Nendele inimestele, kes pensioni või sotsiaaltoetuse kättesaamiseks avasid pangakonto, kantakse raha arvele iga kuu viiendal päeval.


Sotsiaalkindlustusamet kinnitab, et kui raha pole arvele laekunud kohe viienda kuupäeva hommikul, tuleb see kindlasti päeva jooksul.


Sotsiaalkindlustusamet on kehtestanud pensionide, toetuste ja hüvitiste pangaülekannete tegemise tähtajad. Pensionid, puuetega inimeste sotsiaaltoetused ja sotsiaaltoetus välisriigist Eestisse elama asunule kantakse üle iga kuu viiendal päeval, peretoetused ja vanemahüvitis Pärnu ja Tartu pensioniameti piirkonnas ning elatisabi üheksandal kuupäeval ning tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvitised, samuti kuriteoohvrite hüvitised kaheteistkümnendal kuupäeval.


Kui väljamakse kuupäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, makstakse raha välja eelmisel tööpäeval.


Need, kes said varem oma pensioni, toetuse või hüvitise postkontorist või kojukandega ning kellele jätkatakse uue korra kohaselt kojukannet, olgu siis enda või riigi kulul, tuuakse raha kätte endisel kuupäeval.


Sotsiaalkindlustusamet soovitab nendel pensionäridel ja toetuse saajatel, kes soovivad raha kätte saada postipangast, teha seda võimalike järjekordade vältimiseks viienda ja kahekümnenda kuupäeva vahel.


Tartu pensioniameti pensionide ja toetuste osakonna juhataja asetäitja Kersti Milleri teatel valis pangateenuse enamik nendest, kellele seni raha postkontorisse kanti või koju viidi. Paljud maainimesed, kelle kojukandeavaldust ei rahuldatud, jäid endiselt kojukandesoovi juurde, ent nad tasuvad raha toomise eest ise.


80 meie maakonna pensionäri pole seni valikut teinud.


Kersti Miller kinnitas, et veebruaris nad oma pensionist või toetusest ilma ei jää, see makstakse välja varem kehtinud kuupäeval endisest kohast. «Ent veel veebruaris peavad nad uue väljamakseviisi siiski valima,» toonitas Miller.

Tagasi üles